„Wakacje z trenerem środowiskowym 2022”.

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza trenerów (w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego) zainteresowanych prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych z programem profilaktyki uzależnień, do udziału w akcji pn.  „Wakacje z trenerem środowiskowym 2022”. 

Celem ww. projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, którzy z różnych względów nie uczestniczą w zorganizowanym wypoczynku letnim.

Termin realizacji: 11 lipca – 14 sierpnia 2022 r.

Miejsce: przemyskie osiedla (na każdym osiedlu program realizuje jeden trener)

Czas pracy: 5 dni w tygodniu po 4h

Wymogi formalne: osoby, które będą prowadziły zajęcia z dziećmi powinny posiadać:

  • wykształcenie wyższe pedagogiczne lub wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie co najmniej średnie* wraz z uprawnieniami trenerskimi albo instruktora sportu;
  • informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
    (z dostępem ograniczonym);
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr (16) 675 20 48 lub osobisty w Wydziale Spraw Społecznych tut. Urzędu, do dnia 30 czerwca 2022 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, decydująca będzie ich kolejność.

*W przypadku „wykształcenia średniego wraz z uprawnieniami trenerskimi albo instruktora sportu”, konieczne jest posiadanie przez prowadzącego zajęcia kilkuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi (min. 2 lata).

 

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 15-06-2022 14:48 Modyfikował(a): Łukasz Palko Data modyfikacji: 15-06-2022 14:49

Na skróty