17 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Planujesz rozpoczęcie działalności w branży turystycznej? Skorzystaj z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wynajmij atrakcyjny lokal w Podziemnej Trasie Turystycznej w Przemyślu

flagi.png

W ramach projektu „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. można uzyskać dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł oraz finansowe wsparcie pomostowe w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności wypłacane w kwocie 2600 zł miesięcznie (łączna kwota wsparcia pomostowego wynosi  31 200 zł).

Dotację inwestycyjną można przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych, zakup wyposażenia czy zakup towaru. Finansowe wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone natomiast na bieżące koszty prowadzenia firmy, w tym m.in. na wynajem lokalu, koszty mediów.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin),
 2. zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze realizacji projektu, tj. na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl lub Gminy Żurawica wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl w województwie podkarpackim,
 3. jest osobą:
  1. bezrobotną należącą do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3) lub
  1. bierną zawodowo należącą do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3) lub
  1. ubogą pracującą lub
  2. zatrudnioną na umowie krótkoterminowej lub pracującą w ramach umów cywilno-prawnych, której miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 1. jest osobą zamierzającą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
 2. jest osobą, która nie otrzymała środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

 

Rekrutacja trwa od dnia 01 czerwca 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu: www.wlasnafirma2.parr.pl

Osoby planujące założyć działalność w branży turystycznej w ramach projektu „Własna firma – program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości” zapraszamy także do zapoznania się z ofertą dotyczącą wynajmu lokalu udostępnionego w ramach projektu „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl w partnerstwie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w ramach Działania 6.3 „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt pt. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” jest projektem komplementarnym do projektu „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości” realizowanego przez PARR S.A. w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”.

Charakterystyka oferowanego lokalu:

Adres lokalu: ul. Serbańska 7, parter, 37-700 Przemyśl

Powierzchnia użytkowa lokalu: 29,80 m2

Dostępne media: energia elektryczna, woda, c.o. - MPEC (opłata ryczałtowa)

Przeznaczenie lokalu: działalność handlowa z zakresu turystyki i kultury

Atrakcyjność położenia lokalu: budynek usytuowany jest w centrum Starego Miasta, które ze względu na zabytkową zabudowę, instytucje kultury, parking, lokale gastronomiczne, sklepy jest miejscem odwiedzanym przez turystów. Lokal stanowi część Podziemnej Trasy Turystycznej, co jest jego znaczącym atutem.

Dostępność lokalu: od września 2022 r.

Czynsz za wynajem: 25 zł/m2 netto

Łączny czynsz za wynajem: 745 zł netto

Dodatkowe informacje: lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest częścią budynku Muzeum Historii Miasta Przemyśla i stanowi część Podziemnej Trasy Turystycznej (jej końcowy odcinek). Dostęp do lokalu możliwy jest z kilku stron: po przejściu podziemną trasą turystyczną, która zaczyna się pod ratuszem - Rynek 1, od strony Muzeum Historii Miasta Przemyśla - Rynek 9 oraz z ulicy Serbańskiej 7 (lokal widoczny jest z zewnątrz).

 

Szczegółowe informacje: tel. 697 053 169

 

Opublikował: Kamil Krukiewicz | Data publikacji: 09-06-2022 07:56
Modyfikował: Kamil Krukiewicz | Data modyfikacji: 09-06-2022 08:38