1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejne inwestycje drogowe w Przemyślu

Wzdłuż ulic Kazanowskiej, Brzóski, Reymonta i Okrężnej rozpoczną się kolejne inwestycje i remonty związane z przygotowaniem ciągów komunikacyjnych dla pieszych. 


1.    „Przebudowa chodników w ulicy Kazanowskiej w Przemyślu” – wartość robót wynosi: 294 938,01 zł brutto. W celu wykonania remontu nawierzchni chodników na odcinku około 660 mb zaplanowano wykonanie robót polegających na:

 •     wymianie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów drogowych na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej,
 •     wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 •     regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

2.    „Remont chodnika ul. Brzóski” – wartość robót wynosi: 37 662,60 zł brutto. W celu wykonania remontu nawierzchni chodnika na odcinku około 70 mb zaplanowano wykonanie robót polegających na:

 •     wymianie istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów drogowych na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej,
 •     wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 •     regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

3.    „Przebudowa chodnika przy ulicy Reymonta w Przemyślu” – wartość robót wynosi: 112 286,70 zł brutto. W celu wykonania remontu nawierzchni chodnika na odcinku około 150 mb zaplanowano wykonanie robót polegających na:

 •     wymianie istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów drogowych na nową z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej,
 •     wymianie istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 •     regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

4.    „Przebudowa nawierzchni ulicy Dwernickiego w Przemyślu” – wartość robót wynosi: 350 846,43 zł brutto
W celu wykonania remontu nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów drogowych na długości około 110 mb zaplanowano wykonanie robót polegających na:

 •     rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych oraz ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno –  bitumicznych na podbudowie z kruszyw łamanych,
 •     rozbiórce istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 •     rozbiórce istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej,
 •     regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
 •     wymianie istniejących elementów odwodnienia ulicy.

5.    „Przebudowa ulicy Okrężnej (odcinek o nawierzchni z płyt betonowych) w Przemyślu” – wartość robót wynosi: 246 201,72 zł brutto
W celu wykonania remontu nawierzchni jezdni na długości około 180 mb zaplanowano wykonanie robót polegających na:

 •     rozbiórce istniejącej nawierzchni z drogowych płyt betonowych 
 •     ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego 
 •     ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych
 •     wykonanie utwardzonego pobocza o nawierzchni bitumicznej 
 •     regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej

Informacja: ZDM Przemyśl 

Opublikował: Kamil Krukiewicz | Data publikacji: 08-06-2022 09:03
Modyfikował: Kamil Krukiewicz | Data modyfikacji: 08-06-2022 11:01