14 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwają inwestycje drogowe w mieście

Na ulicach Boruty-Spiechowicza, Bolesława Chrobrego i Rzecznej trwają inwestycje i remonty związane z infrastrukturą drogową i ciągami komunikacyjnymi.

 

,,Przebudowa nawierzchni ulicy gen. M. Boruty - Spiechowicza"

Zakres zadania:

 • wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni i zatoki postojowej oraz ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników i wykonanie nowej z kostki brukowej betonowej,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonanie nowej z mieszanek mineralno – bitumicznych,
 • regulacja pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
 • wymiana istniejących elementów odwodnienia ulicy.

Wartość robót wynosi: 810 840,60 zł brutto

Przebudowa ulicy Boruty-Spiechowicza.jpeg

 

,,Przebudowa nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego"

Zakres zadania:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni oraz ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych,
 • uzupełnienie nawierzchni zjazdów i poboczy kruszywem łamanym,
 • regulacja pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

  Wartość robót wynosi: 274 290,00 zł brutto

 

Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego.jpeg

 

,,Przebudowa chodnika przy ulicy Rzecznej"

Zakres zadania:

 • rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników oraz wykonanie nowej z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 • rozbiórka istniejącej nawierzchni zjazdów drogowych oraz wykonaniu nowej z kostki brukowej betonowej,
 • regulacja pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

Wartość robót wynosi: 110 441,70 zł brutto

Przebudowa chodnika - ulica Rzeczna.jpeg

 

Źródło Informacji i zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Opublikował: Maciej Wolański | Data publikacji: 06-06-2022 13:31
Modyfikował: Kamil Krukiewicz | Data modyfikacji: 08-06-2022 10:57