Warsztaty Terapii Zajęciowe

Warsztat Terapii Zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Celem rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej jest ogólny rozwój i poprawa sprawności uczestników, niezbędnej w aktywnym, samodzielnym życiu. Zadaniem warsztatów jest stopniowe usamodzielnianie podopiecznych – od nauki samodzielnego wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia zatrudnienia. Placówki proponują zajęcia manualne, intelektualne i rozrywkowe. Absolwenci warsztatów zyskują szansę na zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy.

Na terenie Miasta funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej:

1) Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Lelewela 8a, 37-700 Przemyśl prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Przemyślu

tel. (16) 678 04 40

e-mail: 

 

2) Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Sobótki 23, 37-700 Przemyśl prowadzony Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Zarząd Okręgowy

tel. (16) 670 15 16

e-mail:  

 

3) Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Słowackiego 87F, 37-700 Przemyśl, prowadzony przez Przemyski Klub Sportu Turystyki i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „PODKARPACIE” w Przemyślu

tel. 663 757 679

e-mail:  

 

Opublikował(a): Andrzej Daćko Modyfikował(a): Andrzej Daćko Data modyfikacji: 27-05-2022 08:23

Na skróty