Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W przypadku, gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego, specjalistyczno-terapeutycznego lub socjalizacyjnego. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Na terenie Miasta Przemyśla funkcjonują 3 miejskie placówki opiekuńczo-wychowawcze:

  • Placówka opiekuńczo wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego – Dom dla Dzieci „Jaś” w Przemyślu, ul. Jasińskiego 1 A, 37-700 Przemyśl
  • Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci „Małgosia” w Przemyślu, ul. Jasińskiego 1 C, 37-700 Przemyśl
  • Placówka opiekuńczo wychowawcza typu interwencyjnego – Dom dla Dzieci „Maciek” w Przemyślu, ul. Jasińskiego 1, 37-700 Przemyśl

Placówki funkcjonują w ramach w Centrum administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Przemyślu, ul. Jasińskiego 1 B, 37-700 Przemyśl

tel. (16) 676 04 10

e-mail:

 oraz 2 placówki  niepubliczne:

  • Dom dla Dzieci „Nasza Chata” w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego 36, 37-700 Przemyśl
  • Dom dla Dzieci „Nasza Chata” w Ostrowie 674, 37-700 Przemyśl

prowadzone przez Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie  Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa

Biuro w Przemyślu:

37-700 Przemyśl

ul. Siemiradzkiego 6A

tel. (16) 733 40 35)6

e-mail:

Opublikował(a): Andrzej Daćko Modyfikował(a): Andrzej Daćko Data modyfikacji: 27-05-2022 08:20

Na skróty