Domy Pomocy Społecznej

Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez placówkę ma uwzględniać wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i osób niepełnosprawnych fizycznie.

Na terenie Miasta Przemyśla prowadzą działalność dwa domy pomocy społecznej:

1) Miejski Dom Pomocy Społecznej

ul. Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl

Organ prowadzący: Gmina Miejska Przemyśl

tel. (16) 670 55 57

e-mail:

www.mdps.przemysl.pl

2) Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

ul. Św. Brata Alberta 1, 37-700 Przemyśl

tel. (16) 670 73 40

e-mail:  

Organ prowadzący: Caritas Archidiecezji Przemyskiej

tel. (16) 676 90 60

e-mail:  

Opublikował(a): Andrzej Daćko Modyfikował(a): Andrzej Daćko Data modyfikacji: 27-05-2022 08:19

Na skróty