Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu (MOPS), jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Przemyśl. MOPS realizuje zadania należące do zadań własnych i zleconych gminy i powiatu określonych ustawami oraz zadania przyjęte do realizacji na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego. Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez MOPS określa Regulamin Organizacyjny MOPS zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Przemyśla. 

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

ul. Leszczyńskiego 3

37-700 Przemyśl

tel.: (16) 675-21-61

e-mail:

https://mops.przemysl.pl/

Opublikował(a): Andrzej Daćko Modyfikował(a): Andrzej Daćko Data modyfikacji: 27-05-2022 08:18

Na skróty