14 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwa III etap prac na ulicy Wysockiego

Trwa III etap prac remonotowych na ulicy Wysockiego w Przemyślu. Prace prowadzone są dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z"- zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40-4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej - ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00"

Inwestorami projektu jest Gmina Miejska Przemyśl i Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 7,5 miliona złotych. Niemal 2,6 miliona złotych wyniosła kwota dofinansowania. 

Wykonawcą prac jest firma Strabag Sp.z o. o.

W ramach projektu planuje się rozbudowę ulicy Wysockiego w Przemyślu o długości 536 mb. polegającą na:

 • korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0m,
 • budowie chodników z kostki brukowej betonowej:
 • lewostronny o szerokości 2,0m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni,
 • prawostronny o szerokości 1,5m, na całej długości odcinka za ścieżką rowerową,
 • budowie ścieżki rowerowej prawostronnej z nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,0m na odcinku o długości ok. 536mb,
 • przebudowie i budowie zjazdów drogowych,
 • przebudowie istniejących skrzyżowań,
 • budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka,
 • budowie oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka w ilości 17szt. latarni oświetleniowych,
 • przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją,
 • wycięciu drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.

Planowo remont powinien zakończyć się w listopadzie 2022 roku.

 

 

 

 

Tekst: ZDM

Zdjęcia:Kamil Krukiewicz, Grzegorz Karnas

Opublikował: Kamil Krukiewicz | Data publikacji: 25-05-2022 11:07
Modyfikował: Maciej Wolański | Data modyfikacji: 06-06-2022 08:29