12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm)

 

W dniu 27.04.2022r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Sekcja Polska-Region Przemyśl, ul. Bohaterów Getta 1, 37 – 700 Przemyśl.  Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

            Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić International Police Association Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Policji – Sekcja Polska -Region Przemyśl, ul. Bohaterów Getta 1, 37 – 700 Przemyśl  realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych                pt. VI Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej służb mundurowych – Twierdza Przemyśl ” z pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie             10.000,00  zł.     

            Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

            Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni   od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

            Uwagi można składać do dnia  16 maja 2022r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

 

                                                                                                       z up. PREZYDENA MIASTA                  

 

 Przemyśl, dnia 09 maja 2022r.                                                               mgr Dariusz Łapa    

                                                                                                                 Sekretarz Miasta

PDFOferta_IPA_Przemysl 1.pdf
PDFOgloszenie-IPA_Przemysl.pdf
 

Opublikował: Dorota Kowalska-Buś | Data publikacji: 09-05-2022 12:06
Modyfikował: Dorota Kowalska-Buś | Data modyfikacji: 09-05-2022 12:15