23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program szkoleniowy KOTWICA dla polskich wolontariuszy

Ruszył bezpłatny program szkoleniowy KOTWICA dla polskich wolontariuszy powstał z inicjatywy koordynatorów zespołów wolontariuszy, którzy postanowili zadbać o kondycję psychiczną swojego zespołu i zgłosili potrzebę zorganizowania wsparcia.

 

Ww. program przygotowuje do wolontariatu w warunkach wojennych lub wśród ludności doświadczonej traumą wojenną. Obejmuje on swoim zakresem psychoedukację dotyczącą traumy wojennej i sytuacji kryzysowych oraz tworzenie grup wsparcia pełniących rolę:

  • przygotowawczą do pracy w wysokim wojennym stresie,
  • wzmacniającą odporność psychiczną i emocjonalną wolontariuszy, szczególnie narażonych na stres, tj. pracujących na granicy, w punktach humanitarnych oraz na Ukrainie.

Program szkoleniowy KOTWICA został opracowany i jest prowadzony przez Fundację Anioły Kultury, która od 2014 r. współpracuje z organizacjami humanitarnymi działającymi w regionie Otef Gaza, a od wybuchu wojny na Ukrainie udziela wsparcia polskim wolontariuszom wraz z izraelskimi psychotraumatologami. 

Zgłoszenia do programu przyjmowane są tylko od zorganizowanych 7-15 osobowych grup. Koordynatorzy zespołu wolontariuszy, którzy chcieliby uzyskać wsparcie dla swojego zespołu, powinni przesłać zgłoszenie na adres e-mail: lub SMS na numer telefonu +48 578 181 777. Natomiast, wolontariusz, który chciałby wziąć udział
w programie, powinien zwrócić się do swojego koordynatora, aby zgłosił go wraz z grupą wolontariuszy, w której pracuje.

Obecnie prowadzony jest nabór do kolejnej grupy programu. Spotkania będą odbywały się w każdą niedzielę wieczorem przez kilka tygodni (forma on-line). Liczba miejsc jest ograniczona. Grupy są zamknięte. Będą przyjmowane pierwsze osoby, które się zgłoszą
i będą spełniać jedno z następujących kryteriów:

  • systematycznie pracują na granicy polsko-ukraińskiej,
  • systematycznie rozwożą pomoc humanitarną na terenie Ukrainy,
  • pracują na Ukrainie,
  • pracują w centrach i punktach humanitarnych.
Opublikował: Magdalena Świtalska | Data publikacji: 04-05-2022 09:45
Modyfikował: Magdalena Świtalska | Data modyfikacji: 04-05-2022 09:46