15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SEMINARIUM "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W BIZNESIE"

Nawiązywanie kontaktów gospodarczych i efektywnej współpracy z partnerami zagranicznymi jest trudnym zadaniem i wymaga rzetelnej wiedzy oraz poznania uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w kraju partnera. W celu przekazania niezbędnych informacji dotyczących zakładania i funkcjonowania firmy w Polsce i na Ukrainie oraz nawiązywania partnerstw gospodarczych, Starostwo Powiatowe w Przemyślu podjęło inicjatywę zorganizowania polsko-ukraińskiego Seminarium

pt. „Współpraca transgraniczna w biznesie”. 

Seminarium odbyło się w dniu 24 października 2007 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu. 

Seminarium było jednym z przedsięwzięć  Projektu pt. „Euro-Kontakt” Transgraniczny Punkt Informacji Gospodarczej”, które realizowało Starostwo Powiatowe w Przemyślu od lutego do października 2007 r. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A / Tacis CBC zarządzanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie.

W programie Seminarium zaprezentowano 3 bloki tematyczne: 

  • Część informacyjną na temat uwarunkowań działalności gospodarczej w Polsce
  • Część informacyjną na temat uwarunkowań działalności gospodarczej na Ukrainie
  • Prezentację ofert gospodarczych firm ukraińskich i polskich

Do udziału w seminarium zaproszono przedsiębiorców oraz organizacje ich zrzeszające, przedstawicieli samorządów oraz wszystkich zainteresowanych polsko-ukraińską współpracą gospodarczą z terenu powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla oraz obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Przedstawiciele firm mieli możliwość zaprezentowania  krótkiej informacji na temat działalności firmy i oczekiwań dotyczących nawiązania ewentualnej współpracy z partnerami ukraińskimi. Była to również okazja do wymiany danych kontaktowych, materiałów promocyjnych firm /ulotek, broszur, folderów/ oraz bezpośrednich rozmów pomiędzy przedstawicielami różnych firm z Polski i Ukrainy.

Spotkanie przedsiębiorców polskich z ukraińskimi powinno pomóc w nawiązaniu przyszłych bezpośrednich kontaktów gospodarczych i handlowych.
Seminarium prowadzone było przez ekspertów z Polski /z Instytutu integracji Europejskiej z Rzeszowa/ i Ukrainy /z Centrum Rozwoju Municypalnego i Regionalnego we Lwowie/, którzy podzielili się z przedsiębiorcami wiedzą i doświadczeniem oraz udzielili profesjonalnych  informacji na temat transgranicznej współpracy gospodarczej.

 

 

Jadwiga Żmuda

Powiatowy Punkt Informacji Europejskiej w Przemyślu

 

Przemyśl, 29.10.2007 r.

JPGNULL (108,21KB)

JPGNULL (120,35KB)

JPGNULL (108,77KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 30-10-2007 08:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-03-2010 13:03