17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkoła dla Was - Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku ukraińskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku polskim


Для вступу до школи потрібна заява, і рішення з цього приводу приймає директор. Державна початкова школа за місцем проживання дитини-іноземця приймає за посадою, а інші державні початкові та середні школи за наявності вільних місць. Якщо у обраному об’єкті немає вільних місць, зверніться до комунальної служби.

Діти 7-18 років можуть навчатися в польських школах безкоштовно. Незнання польської мови не є формальною перешкодою. Учні з України можуть брати участь у безкоштовних уроках польської мови, які організовує школа, та отримувати психолого-педагогічну допомогу завдяки міграційному досвіду.

 

Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України - версія українською

 

Інформація для батьків дітей, які приїжджають з України - польська версія

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 31-03-2022 15:00
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 31-03-2022 15:00