18 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy/Одноразова пільга 300 злотих для громадян України

Są to pieniądze przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Wnioski o wypłatę tego świadczenia możesz składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy u. S. Leszczyńskiego 3. Godziny pracy punktu: 8:00 – 14:30 od poniedziałku do piątku.

Świadczenie otrzyma każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • aktualny adres pobytu w Przemyślu.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport),
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

WZÓR_WNIOSKU_O_ŚWIADCZENIE_JEDNORAZOWE_UA

WZÓR_WNIOSKU_O_ŚWIADCZENIE_JEDNORAZOWE_UA_Osoba-samotna-Osoba-dorosla


Це гроші, призначені для існування, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла.

Заяву на виплату цієї допомоги можна подати в міському центрі соціального захисту за адресою С. Лещинського, 3. Графік роботи пункту: 8:00 - 14:30 з понеділка по п'ятницю.

Пільгою отримає кожен громадянин України, який відповідає вимогам спеціального закону.

Заявки можна буде завантажити та заповнити на місці (латиниця). Для заповнення вам знадобляться наступні дані, які потрібно буде ввести в заяву (ваші та неповнолітні діти):

 • ім'я (імена) та прізвище,
 • дата народження,
 • громадянство,
 • секс,
 • поточна адреса перебування в Перемишлі.

Ви також повинні мати з собою документи (свої та документи ваших дітей).

 • документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт),
 • відомості про дату в'їзду на територію Польщі
 • Номер PESEL (ви повинні мати повідомлення про надання номера PESEL, видане мерією)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять оплату (якщо вони є):

 • номер телефону польського оператора
 • адреса електронної пошти
 • Номер польського банківського рахунку

ШАБЛОН APPLICATION_O_SINGLE-TIME_END_UA
SAMPLE_APPLICATION_O_SINGLE-USE_UA_One-person-Adult

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 31-03-2022 14:55
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 31-03-2022 14:55