18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pierwszy krok – nadanie numeru PESEL/ Перший крок - присвоєння номера PESEL

PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny pozwalający łatwo identyfikować osoby i umożliwiający bezpłatny dostęp do opieki medycznej, socjalnej i prawnej.

Jak go otrzymać w Przemyślu?

Zgłoś się do budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, mieszczącego się pod adresem Rynek 1. Na parterze, w holu, otrzymasz kolejny numer od strażnika. Taki system kolejkowy jest niestety niezbędny ze względu na duże zainteresowanie.

Punkt wydawania numeru PESEL jest czynny:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30,
  • w sobotę od 8.00 do 15.00.

Do otrzymania numeru PESEL potrzebujesz:

  • zdjęcia biometrycznego,
  • posiadanych dokumentów tożsamości,
  • wypełnionego wniosku (dostępnego także w języku ukraińskim).

Na miejscu pobrane zostaną także odciski palców.

Z dziećmi do Urzędu może przyjść rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy. Dzieci, które mają więcej niż 12 lat należy przyprowadzić ze sobą

W trakcie wizyty możliwe jest także wyrobienie tzw. Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego do podpisywania podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. W ten sposób będziesz mógł załatwić wiele spraw przez internet. Do jego założenia będziesz potrzebował:

  • numeru telefonu (najlepiej polskiego)
  • adresu e-mail

Jeżeli nie masz dokumentu potwierdzającego fakt przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej po 24 lutego br., możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, który może zostać przyznany na okres 3 lat. Taki wniosek możesz złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w momencie złożenia wniosku. Zezwolenie daje uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia.


PESEL – це одинадцятизначний цифровий символ, який дозволяє легко ідентифікувати людей і дає вільний доступ до медичної, соціальної та юридичної допомоги.
Як його отримати в Перемишлі?
Зверніться до будівлі муніципалітету в Перемишлі, що знаходиться за адресою Ринек 1. На першому поверсі, в холі, ви отримаєте інший номер від охоронця. Така система черги, на жаль, необхідна через високий попит.
Пункт видачі номера PESEL відкритий:
• з понеділка по п'ятницю з 7:30 до 15:30,
• у суботу з 8.00 до 15.00.
Щоб отримати номер PESEL, вам потрібно:
• біометричне фото,
• мав документи, що посвідчують особу,
• заповнена заявка (також доступна українською мовою).
Також на місці знімуть відбитки пальців.
З дітьми до Управління можуть приходити батьки, опікуни, опікуни або тимчасові опікуни. Діти віком від 12 років повинні мати з собою
Під час візиту також можливо зробити т. зв Довірений профіль, тобто електронний підпис для підписання заяв та заяв, поданих державним установам. Таким чином, ви зможете виконувати завдання в Інтернеті. Щоб його надіти, вам знадобиться:
• номер телефону (бажано польський)
• адреса електронної пошти
Якщо у вас немає документа, що підтверджує факт перетину польсько-українського кордону після 24 лютого цього року, ви можете подати заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання, яка може бути надана на 3 роки. Таку заяву можна подати воєводі, компетентному за місцем проживання на момент подання заяви. Дозвіл дає право виконувати роботи без дозволу.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 31-03-2022 14:48
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 31-03-2022 14:48