18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Co uchodźcy zyskują na podstawie specustawy?/Що отримують біженці за спеціальним законом?

  1. Legalizację pobyty wspomnianych kategorii osób,
  2. Wymienione osoby mogą pracować, nie potrzebują żadnych zezwoleń na pracę, pracodawca jest jedynie zobowiązany zawiadomić Urząd Pracy o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy w terminie 14 dni,
  3. Osoby te mogą się zarejestrować jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
  4. Mogą korzystać z publicznej opieki medycznej,
  5. Mogą także korzystać z określonych świadczeń socjalnych i rodzinnych oraz świadczeń z ustawy o pomocy społecznej

Zanim jednak uchodźca będzie mógł skorzystać, ze wszystkich tych uprawnień, musi wyrobić numer PSESEL


1. Легалізація перебування зазначених категорій осіб,
2. Вищезазначені особи можуть працювати, дозволи на працевлаштування їм не потрібні, роботодавець зобов'язаний лише протягом 14 днів повідомити Бюро праці про те, що громадянин України приступив до роботи,
3. Ці особи можуть зареєструватися як безробітні або шукаючі роботи.
4. Вони можуть користуватися державною медичною допомогою,
5. Вони також можуть користуватися спеціальними соціальними та сімейними виплатами, а також пільгами, передбаченими Законом про соціальну допомогу
Однак, перш ніж біженець зможе скористатися всіма цими правами, він повинен отримати номер PSESEL

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 31-03-2022 14:46
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 31-03-2022 14:45