18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kto może skorzystać z przepisów ustawy?/ Хто може скористатися положеннями Закону?

  1. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską (nie przyjechali przez inne państwa, np. Rumunię, czy Węgry) od dnia 24.02 2022 roku i deklarują zamiar pozostania w Polsce,
  2. oraz ich małżonkowie, nawet jeśli nie mają ukraińskiego obywatelstwa, ale przekroczyli granicę polsko-ukraińską od 24.02.2022 roku i deklarują zamiar pozostania w Polsce,
  3. Obywatele Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka, opuścili Ukrainę z powodu działań wojennych od dnia 24.02.2022 roku i przybyli na terytorium RP (także przez inne państwa) i deklarują zamiar pozostania w Polsce,
  4. oraz ich małżonkowie, nawet jeśli nie mają ukraińskiego obywatelstwa, ale opuścili Ukrainę od 24.02.2022 roku i przybyli na terytorium RP i deklarują zamiar pozostania w Polsce

Pobyt tych osób uznaje się automatycznie za legalny przez okres 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. Wyjazd z Polski na okres ponad 1 miesiąca powoduje utratę uprawnień ze specustawy


1. Громадяни України, які перетнули польсько-український кордон (не прибули через інші країни, наприклад, Румунію чи Угорщину) з 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишитися в Польщі,
2.та їх подружжя, навіть якщо вони не мають громадянства України, але перетнули польсько-український кордон з 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишитися в Польщі,
3. Громадяни України, які мають Карту поляка, виїхали з України у зв'язку з військовими діями з 24 лютого 2022 року та прибули на територію Республіки Польща (також через інші країни) та заявляють про намір залишитися в Польщі,
4.та їх подружжя, навіть якщо вони не мають громадянства України, але виїхали з України з 24 лютого 2022 року та прибули на територію Республіки Польща та заявляють про намір залишитися в Польщі.
Перебування цих осіб автоматично вважається законним протягом 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року. Виїзд з Польщі на термін більше 1 місяця призводить до втрати прав за спеціальним законом.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 31-03-2022 14:43
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 31-03-2022 14:43