22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie pobytu w żłobku

                        

 

Dodatkowe 400 zł miesięcznie na dziecko. Kto skorzysta z dofinansowania?

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli otrzymać dodatkowe 400 zł miesięcznie na wydatki związane z opłaceniem pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie żłobkowe nie będzie przyznawane na każde dziecko.

Dofinansowanie w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie przysługuje na dziecko, na które rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Tzw. żłobkowe będzie więc można otrzymać na:

  • dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna,
  • na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Świadczenie żłobkowe nie ma kryterium dochodowego. Skorzystają z niego wszyscy rodzice bez względu na miesięczne przychody gospodarstwa domowego. Pod warunkiem, że spełniają kryteria opisane powyżej.

Świadczenie żłobkowe – ile wynosi?

Rodzice będą mogli skorzystać z miesięcznego dofinansowania w wysokości 400 zł na dziecko - jednak nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie nie pokrywa kosztów związanych z wyżywieniem.

Dofinansowanie będzie przysługiwać z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku, jeżeli dziecko w pierwszych miesiącach tego roku uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub przebywało pod opieką dziennego opiekuna.

Jak złożyć wniosek o 400 +?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. Osobami upoważnionymi są rodzice, w tym opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wnioski będą można będzie złożyć:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portal Empatia,
  • lub bankowość elektroniczną,

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 30-03-2022 11:48
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 30-03-2022 11:53