7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kwesta na ratowanie zabytkowego Cmentarza Głównego w Przemyślu

   Już po raz trzeci 1 listopada będziemy kwestować na przemyskim Cmentarzu Głównym na odnowienie jego zabytkowych nagrobków. Obok Prezydenta Miasta Przemyśla i członków Towarzystwa Ulepszania Miasta pieniądze będą zbierać m.in. aktorzy Towarzystwa Dramatycznego Fredreum, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, młodzież z kręgu Młodych Miłośników Starych Miast oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i II Liceum Ogólnoksztacàcego im. Kazimierza Morawskiego.
   Od Powązek, w wielu miastach Polski, rozpoczęła się akcja kwestowania w dniu Wszystkich Świętych. Od roku 2005 kwestujemy również w Przemyślu na rzecz ratowania zabytków Cmentarza Głównego. Nasze starania zostały zauważone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który w roku bieżącym przyznał sporą kwotę na zabytki cmentarza przemyskiego. Wniosek jaki w imieniu Przemyślan, którym droga jest ta idea, złożyło Towarzystwo Ulepszania Miasta.  We wniosku tym przedstawiono programy prac konserwatorskich dla 11 zabytkowych nagrobków o szczególnych wartościach artystycznych. Są to nagrobki: rodziny Brześciańskich, dwa bliźniacze nagrobki Towarnickich, nagrobek rodziny Prus-Grzybowskich, Kaplica rodziny Bilińskich, nagrobek hr. Wojciecha Starzeńskiego, nagrobek Julii Berndt, nagrobek Michała Zaręby Zajączkowskiego, Jana Lorenowicza, Marii Traunero i Antoniego Zguta. Wymienione nagrobki są objęte specjalną ochroną konserwatorską, za sprawą wpisu do rejestru określanego w terminologii konserwatorskiej – rejestrem zabytków ruchomych. W projekcie wykazano współpracę w dziedzinie ratowania cmentarza przemyskiego pomiędzy Towarzystwem Ulepszania Miasta, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Miastem, którym zaufali mieszkańcy Przemyśla w czasie kwesty.
   W ubiegłorocznej kweście zebraliśmy około 12 000 złotych. W roku 2007 wykonano prace przy dwóch nagrobkach ujętych w projekcie – nagrobku rodziny Prus Grzybowskich i Antoniego Zguta. Prace współfinansowało Miasto Przemyśl i Wojewódzki Konserwator Zabytków, w równych kwotach. Prace konserwatorskie zostały wykonane przez Romana Dawidziaka – specjalistę w dziedzinie konserwacji rzeźby zabytkowej. Realizacja prac konserwatorskich przy dziewięciu pozostałych pomnikach nagrobnych zostanie w zasadniczym zakresie wykonana w roku 2008. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac jest uwarunkowany umową z Ministerstwem Kultury.
   Potrzeby w zakresie konserwacji zabytków Cmentarza Głównego są ogromne. Lista nagrobków wymagających pilnej interwencji konserwatorskiej jest długa. Na tej liście ujęte są nagrobki Przemyślan, którzy w wyjątkowy sposób zapisali się na kartach historii Miasta. W tym roku kwestujemy na ten cel.
Środki z tegorocznej Kwesty, które zostaną zdeponowane na koncie Towarzystwa Ulepszania Miasta:
Kredyt Bank S.A., Oddział w Przemyślu 
Nr 15 1500 1634 1216 3004 5587 0000

JPGNagrobek Antoniego Zguta z rzeźbą anioła. Rzeźba wykonana prawdopodobnie w jednym z renomowanych warsztatów lwowskich (135,81KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 26-10-2007 17:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43