10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu złożona w dniu 3 marca 2022 roku, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Niewidomi w świecie książek – Konkurs literacki.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe i Grodzkie w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i przyznać dotację w kwocie  1 000 zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać:

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres  /1srwa0y68c/skrytkaESP

 

PDFOferta Niewidomi w świecie ksiązek.pdf (901,99KB)
PDFOgłoszenie Niewidomi w świecie książki.pdf (306,30KB)
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 11-03-2022 12:07
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 11-03-2022 12:09