Konkurs "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

   II edycja Konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” odbyła się w ramach obchodów VII dnia Papieskiego. Zorganizowana została, jak w poprzednim roku przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" w Przemyślu. Współorganizatorami było Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" oraz Wydział Katechetyczny i Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Finał Konkursu odbył się 20 października 2007 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Poświęcony był pamięci naszego ukochanego Rodaka Ojca Świętego.
   Założeniem konkursu była zachęta adresowana do społeczeństwa - wdrażania przesłania - Wielkiego Papieża tj. inspirowanie do dawania świadectwa Jego życia tak, aby nauka ta nie umarła lecz żyła poprzez styl bycia – autentyczność zachowania „pokolenia JP II” . Szczególnym spadkobiercą testamentu Ojca św. czuje się Wzrastanie - żywe dzieło Jana Pawła II; powołane jako hołd wdzięczności za pobyt Ojca Świętego w 1991 r min. na ziemi przemyskiej - stąd płynie potrzeba promowania takich idei i wartości.

   Konkurs odbywał się pod patronatem J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Spotkanie w Sali widowiskowej poprzedzone zostało uroczystą Eucharystią sprawowaną dzięki życzliwości proboszcza o.Jarosława Karasia w parafii Ojców Franciszkanów. Wcześniej złożone zostały kwiaty przed pomnikiem Ojca Świętego. Mszę św. koncelebrowali ks. prał. Wacław Partyka i Ks. Tadeusz Pater.

   Na Zamku Kazimierzowskim dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia „Wzrastanie” - świetlicy w Radymnie pięknym Walcem Kwiatów do utworu Piotra Czajkowskiego, składanym w hołdzie Janowi Pawłowi II, przywitały wszystkich obecnych. Otwarcia Konkursu dokonali P. Maciej Karasiński – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Przemyśla P. Robert Choma, którzy skierowali do zgromadzonych ciepłe słowa uznania i gratulacji za zaangażowanie w zaproponowaną inicjatywę. Przesłanie do uczestników konkursu przekazał J.E ks. Arcybiskup Józef Michalik. Sala widowiskowa była wypełniona przez Laureatów form plastycznych, jak też półfinalistów programów słowno – muzycznych, bo takie przewidywał regulamin. Przybyło wielu rodziców i krewnych. Wśród gości obecni byli także; Ks. prał. Józef Bar i Tadeusz Biały, naczelnicy z Wydziałów Urzędu Miejskiego; Spraw Społecznych i Obywatelskich P. Danuta Wiech oraz Edukacji P. Piotr Idzikowski.
Prezentacje konkursowe poprzedzone zostały piosenką przewodnią pt. "Pięknie żyć" (Ryszarda Rynkowskiego) ze słowami odpowiednio dostosowanymi do treści konkursu

   Formy słowno – muzyczne oceniało jury w składzie: P. Grażyna Stopa doświadczona w pracy katechetycznej z dziećmi i młodzieżą, uzdolniona muzycznie, artysta muzyk - p. Jerzy Krużel (radny miasta Przemyśla), artysta-muzyk - pan Mieczysław Szabaga
.
W kolejności występowali:
1) Zespół "Pszczółki" z Brzozowa z Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Bł. S. Celestyny Faron.
2) Zespół Rokiecianka SP w Woli Rokietnickiej
3) Zespół Kanon ze SP w Olszanach
4) Zespół Bajanie z Przeworska z solistką Karolina Gierczak
5) Kwartet "Dwa na Dwa" z Ostrowca Świętokrzyskiego
6) Zespół „NA RAZ „ z II L.O. w Łańcucie
7) Zespół TAKT z Ulanowa
8) Gimnazjum nr 5 z Przemyśla

   Po wnikliwej dyskusji jury przyznało w dziedzinie krótkich miniatur wokalno – muzycznych I miejsce w kategorii grupy młodszej kwartetowi z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz starszej zespołowi z II Liceum Ogólnokształcącego z Łańcuta. Nagrodę specjalną uzyskali najmłodsi wykonawcy z Przedszkola Samorządowego im. bł. Celestyny Faron z Brzozowa. Było to wspaniałe połączenia treści z pięknym wykonaniem wokalnym i instrumentalnym. Na szczególna uwagę zasłużyła prezentacja w wydaniu zespołu ludowego Rokiecianki ze SP. w Woli Rokietnickiej; wartości śpiewu chóralnego, treści i estetyki - uroku barwnych strojów wykonawców.
   Pozostałe zespoły także nie odbiegały wykonaniem i adekwatnością tresciową. Owszem przyznane zostały kolejne miejsca, ale nie one były najważniejsze . Mamy nadzieję, że każdy z uczestników w sercu własnym posiadał intencję, by poprzez zaangażowanie złożyć hołd Ojcu św. i to było istotą inicjatywy „Wzrastania”

   Konkurs przewidywał także formy plastyczne, których napłynęło ok. 600 oceniali je P. Urszula Serafin, plastyk - artysta dyrektor SP w Świętym k/ Radymna, ks. prałat Wacław Partyka – historyk sztuki, artysta plastyk; Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa przy Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Pan Marian Garwona - artysta rzeźbiarz. W dn. 12.10.2007 jury wyłoniło laureatów miejsc I – III oraz po kilka wyróżnień w poszczególnych przedziałach. Znowu zachwycał nie tylko komisję sposób wyrazu ,strona techniczna, ale głębia przekazu treściowego, co budziło nadzieje na ich autentyzm, a nie tylko fantazje twórczą. I miejsca w poszczególnych przedziałach edukacyjnych tj. od przedszkola do klas ponadgimnazjalnych zdobyli: Julia Rajchel z Iwonicza Zdroju, Wojciech Kierepka i Monika Mazurek z Majdanu Sieniawskiego, Adriana Gładysz z Zamościa, Elżbieta Hadław z Łańcuta.

   Konkurs możliwy był dzięki zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z dotacji Województwa Podkarpackiego, Gminy Miejskiej Przemyśl oraz wielu osób dobrej woli: prywatnych i Urzędów. Dane te wypisane były w serduszkach umieszczonych na planszach przy wystawie prac plastycznych na Zamku Kazimierzowskim.
   Wszystkim przybyłym gościom i współorganizatorom, opiekunom grup, rodzicom, których trudno jest wymienić z nazwiska (z uwagi na ograniczenie redakcyjne) bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że ziarno dobra zasiane przez inicjatywę „moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” będzie pomnażane i urzeczywistniane w życiu młodych artystów ale też uczestników i widzów widowiska na Zamku.


Alicja Sabatowska
Prezes Stowarzyszenia „Wzrastanie”

zdjęcia: Zdzisław Wójcik

JPGwidownia zgromadzona w sali (347,63KB)

JPGwidownia zgromadzona w sali (347,63KB)

JPGzwiedzanie wystawy (362,82KB)

JPGwystępy zespołów (337,91KB)

JPGwystępy zespołów (382,67KB)

JPGprace konkursu plastycznego (352,68KB)

JPGwystępy zespołów (348,02KB)

JPGwystępy zespołów (366,76KB)

JPGMsza Święta (366,90KB)

JPGMsza Święta (378,28KB)

JPGwystępy zespołów (317,55KB)

JPGwystępy zespołów (351,40KB)

JPGprace nagrodzone w konkursie (371,62KB)

JPGprace nagrodzone w konkursie (367,85KB)

JPGwystępy zespołów (352,81KB)

JPGwystępy zespołów (377,49KB)

JPGprace konkursu plastycznego (361,91KB)

JPGzwiedzanie wystawy (346,38KB)

JPGlista darczyńców (359,95KB)

JPGprace nagrodzone w konkursie (364,36KB)

JPGwidownia zgromadzona w sali (366,88KB)

JPGwystępy zespołów (361,88KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-10-2007 17:31 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38

Na skróty