11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”

   II edycja Konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” odbyła się w ramach obchodów VII dnia Papieskiego. Zorganizowana została, jak w poprzednim roku przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" w Przemyślu. Współorganizatorami było Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek" oraz Wydział Katechetyczny i Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Finał Konkursu odbył się 20 października 2007 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Poświęcony był pamięci naszego ukochanego Rodaka Ojca Świętego.
   Założeniem konkursu była zachęta adresowana do społeczeństwa - wdrażania przesłania - Wielkiego Papieża tj. inspirowanie do dawania świadectwa Jego życia tak, aby nauka ta nie umarła lecz żyła poprzez styl bycia – autentyczność zachowania „pokolenia JP II” . Szczególnym spadkobiercą testamentu Ojca św. czuje się Wzrastanie - żywe dzieło Jana Pawła II; powołane jako hołd wdzięczności za pobyt Ojca Świętego w 1991 r min. na ziemi przemyskiej - stąd płynie potrzeba promowania takich idei i wartości.

   Konkurs odbywał się pod patronatem J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Przemyśla. Spotkanie w Sali widowiskowej poprzedzone zostało uroczystą Eucharystią sprawowaną dzięki życzliwości proboszcza o.Jarosława Karasia w parafii Ojców Franciszkanów. Wcześniej złożone zostały kwiaty przed pomnikiem Ojca Świętego. Mszę św. koncelebrowali ks. prał. Wacław Partyka i Ks. Tadeusz Pater.

   Na Zamku Kazimierzowskim dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia „Wzrastanie” - świetlicy w Radymnie pięknym Walcem Kwiatów do utworu Piotra Czajkowskiego, składanym w hołdzie Janowi Pawłowi II, przywitały wszystkich obecnych. Otwarcia Konkursu dokonali P. Maciej Karasiński – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Przemyśla P. Robert Choma, którzy skierowali do zgromadzonych ciepłe słowa uznania i gratulacji za zaangażowanie w zaproponowaną inicjatywę. Przesłanie do uczestników konkursu przekazał J.E ks. Arcybiskup Józef Michalik. Sala widowiskowa była wypełniona przez Laureatów form plastycznych, jak też półfinalistów programów słowno – muzycznych, bo takie przewidywał regulamin. Przybyło wielu rodziców i krewnych. Wśród gości obecni byli także; Ks. prał. Józef Bar i Tadeusz Biały, naczelnicy z Wydziałów Urzędu Miejskiego; Spraw Społecznych i Obywatelskich P. Danuta Wiech oraz Edukacji P. Piotr Idzikowski.
Prezentacje konkursowe poprzedzone zostały piosenką przewodnią pt. "Pięknie żyć" (Ryszarda Rynkowskiego) ze słowami odpowiednio dostosowanymi do treści konkursu

   Formy słowno – muzyczne oceniało jury w składzie: P. Grażyna Stopa doświadczona w pracy katechetycznej z dziećmi i młodzieżą, uzdolniona muzycznie, artysta muzyk - p. Jerzy Krużel (radny miasta Przemyśla), artysta-muzyk - pan Mieczysław Szabaga
.
W kolejności występowali:
1) Zespół "Pszczółki" z Brzozowa z Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Bł. S. Celestyny Faron.
2) Zespół Rokiecianka SP w Woli Rokietnickiej
3) Zespół Kanon ze SP w Olszanach
4) Zespół Bajanie z Przeworska z solistką Karolina Gierczak
5) Kwartet "Dwa na Dwa" z Ostrowca Świętokrzyskiego
6) Zespół „NA RAZ „ z II L.O. w Łańcucie
7) Zespół TAKT z Ulanowa
8) Gimnazjum nr 5 z Przemyśla

   Po wnikliwej dyskusji jury przyznało w dziedzinie krótkich miniatur wokalno – muzycznych I miejsce w kategorii grupy młodszej kwartetowi z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz starszej zespołowi z II Liceum Ogólnokształcącego z Łańcuta. Nagrodę specjalną uzyskali najmłodsi wykonawcy z Przedszkola Samorządowego im. bł. Celestyny Faron z Brzozowa. Było to wspaniałe połączenia treści z pięknym wykonaniem wokalnym i instrumentalnym. Na szczególna uwagę zasłużyła prezentacja w wydaniu zespołu ludowego Rokiecianki ze SP. w Woli Rokietnickiej; wartości śpiewu chóralnego, treści i estetyki - uroku barwnych strojów wykonawców.
   Pozostałe zespoły także nie odbiegały wykonaniem i adekwatnością tresciową. Owszem przyznane zostały kolejne miejsca, ale nie one były najważniejsze . Mamy nadzieję, że każdy z uczestników w sercu własnym posiadał intencję, by poprzez zaangażowanie złożyć hołd Ojcu św. i to było istotą inicjatywy „Wzrastania”

   Konkurs przewidywał także formy plastyczne, których napłynęło ok. 600 oceniali je P. Urszula Serafin, plastyk - artysta dyrektor SP w Świętym k/ Radymna, ks. prałat Wacław Partyka – historyk sztuki, artysta plastyk; Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa przy Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Pan Marian Garwona - artysta rzeźbiarz. W dn. 12.10.2007 jury wyłoniło laureatów miejsc I – III oraz po kilka wyróżnień w poszczególnych przedziałach. Znowu zachwycał nie tylko komisję sposób wyrazu ,strona techniczna, ale głębia przekazu treściowego, co budziło nadzieje na ich autentyzm, a nie tylko fantazje twórczą. I miejsca w poszczególnych przedziałach edukacyjnych tj. od przedszkola do klas ponadgimnazjalnych zdobyli: Julia Rajchel z Iwonicza Zdroju, Wojciech Kierepka i Monika Mazurek z Majdanu Sieniawskiego, Adriana Gładysz z Zamościa, Elżbieta Hadław z Łańcuta.

   Konkurs możliwy był dzięki zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z dotacji Województwa Podkarpackiego, Gminy Miejskiej Przemyśl oraz wielu osób dobrej woli: prywatnych i Urzędów. Dane te wypisane były w serduszkach umieszczonych na planszach przy wystawie prac plastycznych na Zamku Kazimierzowskim.
   Wszystkim przybyłym gościom i współorganizatorom, opiekunom grup, rodzicom, których trudno jest wymienić z nazwiska (z uwagi na ograniczenie redakcyjne) bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że ziarno dobra zasiane przez inicjatywę „moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” będzie pomnażane i urzeczywistniane w życiu młodych artystów ale też uczestników i widzów widowiska na Zamku.


Alicja Sabatowska
Prezes Stowarzyszenia „Wzrastanie”

zdjęcia: Zdzisław Wójcik

JPGwidownia zgromadzona w sali

JPGwidownia zgromadzona w sali

JPGzwiedzanie wystawy

JPGwystępy zespołów

JPGwystępy zespołów

JPGprace konkursu plastycznego

JPGwystępy zespołów

JPGwystępy zespołów

JPGMsza Święta

JPGMsza Święta

JPGwystępy zespołów

JPGwystępy zespołów

JPGprace nagrodzone w konkursie

JPGprace nagrodzone w konkursie

JPGwystępy zespołów

JPGwystępy zespołów

JPGprace konkursu plastycznego

JPGzwiedzanie wystawy

JPGlista darczyńców

JPGprace nagrodzone w konkursie

JPGwidownia zgromadzona w sali

JPGwystępy zespołów

Opublikował:  | Data publikacji: 23-10-2007 17:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38