2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”

         Pod takim hasłem Kościół Katolicki na całym świecie obchodził tegoroczny  Dzień Papieski.  Już po raz siódmy obchodzono go w niedzielę poprzedzającą  datę

16 października, czyli dzień kolejnej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Nie przez przypadek więc wybrano taką właśnie datę i takie hasło. W końcu nikt tak jak On nie potrafił walczyć o  godność każdego człowieka, pochylając się z miłością nad wszystkimi poniżonymi i potrzebującymi – nad bezbronnym dzieckiem i starcem, nad chorym, głodnym, cierpiącym ucisk i prześladowanie z powodu wojny, nad bogatym i biednym, sławnym i tym „wyklętym przez społeczeństwo”, wyrzuconym poza nawias „normalnego życia”.  Nikt tak jak Papież nie potrafił miłować każdej żyjącej istoty ludzkiej- czy to przyjaciela, czy wroga.

            Szczególnie uroczyście dzień ten obchodzono w Polsce – ojczyźnie Jana Pawła II. Postać tego Wielkiego Człowieka  wspominano we wszystkich kościołach, na koncertach, apelach, placach i w szkołach.

            Jedną z takich szkół jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Przemyślu , od października 2005 roku nosząca zaszczytne imię Ojca Świętego Jana Pawła II. Dla całej społeczności szkolnej VII Dzień Papieski był więc dniem szczególnie ważnym i uroczystym. Rozpoczął sie on od wspólnego uczestnictwa we mszy świętej, podczas której modlono się przede wszystkim o rychłą beatyfikację Papieża – Polaka. Nabożeństwo odprawił proboszcz miejscowej parafii - ks. Prałat  Aleksander Burdzy, który w słowie skierowanym do uczniów przypomniał życiorys Wielkiego Polaka oraz te wartości, którymi na co dzień żył i które uczyniły Go „świętym”. Przypomniał więc o gorącym umiłowaniu przez Ojca Świętego Boga i bliźniego, o pokornym zawierzeniu wszystkich swoich spraw Maryi, o oddaniu się nauce, sumiennym spełnianiu wszystkich swoich obowiązków, rozwijaniu talentów i zainteresowań, a także o łagodnym, serdecznym uśmiechu, pokoju ducha, radości życia. Ksiądz Burdzy wspomniał także, że dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla uczniów szkół imienia Jana Pawła II, taka postawa stanowi swoisty testament pozostawiony im przez Patrona. Przytaczając słowa Papieża „Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali”, ksiądz Prałat uświadomił zebranym, iż przyjmując za swojego Patrona Ojca Świętego Jana Pawła II przyjęli jednocześnie obowiązek rozwijania w sobie wartości bliskich Jego sercu, choćby wbrew modom i zewnętrznym trendom kulturowym.

            Po mszy świętej  wszyscy zebrani w kościele mogli wysłuchać przygotowany specjalnie na tę okazję przez grupę kolegów program słowno – muzyczny. Występ utrzymany w podniosłym, lirycznym nastroju wywołał wzruszenie wielu obserwatorów i z niejednego oka wycisnął szczerą łzę. Pozostaje mieć nadzieje, że  wywołane w ten sposób w uczniach i nauczycielach szlachetne uczucia znajdą swoje odzwierciedlenie w ich równie szlachetnych, trwałych postawach.

JPGNULL (23,42KB)

JPGNULL (29,47KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2007 13:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 20-10-2007 13:30