13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

23. rocznica śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki

   18 października br. odbyły się w Przemyślu uroczystości związane 23. rocznicą śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki, zorganizowane przez Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. Wzięli w nich udział m.in. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla oraz Henryka Kaszycka – Paniw Sekretarz Miasta.
   Uroczystości rozpoczęło składanie wiązanek kwiatów pod obeliskiem Kapelana „Solidarności” w Archikatedrze Przemyskiej, po czym odprawiona została Msza Św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Adama Szala. W trakcie tego wydarzenia odbyło się również poświęcenie sztandaru Regionu i wręczenie odznaczeń, m.in. medalu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dla p. Adama Kantora.

   W uroczystościach wzięli także udział: Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda Podkarpacki, Andrzej Matusiewicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Stanisław Bajda Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i przedstawiciele władz NSZZ „Solidarność” z Podkarpacia.

JPGobelisk Ks. Jerzego Popiełuszki przed przemyską Archikatedrą

JPGskładanie kwiatów pod obeliskiem Ks. Jerzego Popiełuszki

JPGsztandar Regionu NSZZ "Solidarność"

Opublikował:  | Data publikacji: 20-10-2007 13:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43