Ogłoszenie Prezydenta Miasta o poszukiwaniu kandydatów do pracy - kwalifikacja wojskowa

Prezydent Miasta Przemyśla poszukuje kandydatów do wykonywania pracy związanej z kwalifikacją wojskową planowaną na okres od 11.04.2022 r. do 26.05.2022 r. polegającej na wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej w formie elektronicznej, wydawaniu wojskowych dokumentów osobistych oraz prowadzeniu zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej. Do ww. prac Prezydent Miasta planuje zatrudnić 5 osób na umowę zlecenie zawartą na okres trwania kwalifikacji wojskowej, tj. od 11.04.2022 r. do 26.05.2022 r. z wynagrodzeniem równym kwocie wynikającej z ilości przepracowanych godzin (do 8 godzin dziennie) pomnożonej przez wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. (19,70 zł brutto).

Oferta adresowana jest do osób z wykształceniem minimum średnim, posiadających umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, zdyscyplinowanych, komunikatywnych, kulturalnych i uprzejmych w stosunku do współpracowników, jak i do osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.

Wymagane dokumenty, tj. podanie, CV oraz podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych (do pobrania jako załącznik niniejszego ogłoszenia) należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 w terminie do 11.03.2022 r. w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz z dopiskiem  „Oferta dotycząca kwalifikacji wojskowej”.  Proszę również o wskazanie w podaniu numeru telefonu do kontaktu, ponieważ osoby wytypowane do przedmiotowych prac zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 18.03.2022 r.

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

WOJCIECH BAKUN

DOCXZałącznik - RODO.docx (18,76KB)

Opublikował(a): Maciej Szeremeta Data publikacji: 22-02-2022 11:42 Modyfikował(a): Maciej Szeremeta Data modyfikacji: 22-02-2022 12:13

Na skróty