10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obchody 20. Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Przemyślu

W dniu 17 października br. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w ramach obchodów 20. Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem odbyła się konferencja poświęcona pomocy ludziom bezdomnym i potrzebującym pomocy. Jej zorganizowanie przez Roberta Chomę Prezydenta Miasta Przemyśla wspólnie z organizacjami pozarządowymi z terenu Przemyśla było odpowiedzią na apel Rzecznika Praw Obywatelskich. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał istotną rolę organizacji pozarządowych, które w profesjonalny sposób pomagają osobom tej formy wsparcia oczekującym. Danuta Wiech Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych zaprezentowała: kompleksowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania ubóstwu z punktu widzenia samorządu Miasta Przemyśla. Głos zabrała również Pani Krystyna Makara Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Osób Biednych i Bezdomnych. W swoim wystąpieniu mówiła o szeregu podejmowanych działań w stosunku do osób biednych i bezdomnych oraz współpracy w tym zakresie organizacji pozarządowych.
Mirosław Przewoźnik, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przedstawił interesujący temat, poparty danymi statystycznymi, pt. „Jak współdziałać, aby ograniczyć zjawisko głodu i niedożywienia w Polsce”. Z kolei Henryk Hass, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ukazał działania realizowane w zakresie zaspokajania potrzeb osób, które kwalifikują się do pomocy społecznej. Jako ostatni w ramach sesji tematycznej głos zabrał ks. Jacek Rosół, Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, który przybliżył zebranym szereg działań podejmowanych przez Caritas na rzecz biednych i potrzebujących.     Konferencji towarzyszyła również prezentacja dorobku organizacji pozarządowych wchodzących w skład Grupy Roboczej ds. Osób Biednych i Bezdomnych. W drugiej części dnia uczestnicy konferencji udali się na Dzień otwarty Schroniska dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Przemyślu. Podczas spotkania z przedstawicielami Towarzystwa zapoznano się z prowadzoną działalnością.
Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Prezydent Miasta Przemyśla, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Zapraszamy do Galerii.

JPGKonferencja w TPN w Przemyślu (428,18KB)

JPGRobert Choma Prezydent Miasta Przemyśla (456,57KB)

JPGKrystyna Makara Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Osób Biednych i Bezdomnych (468,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-10-2007 15:24
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 13:56