25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki przetargu na najem lokali użytkowych z dnia 28.01.2022 r.

Przemyśl, dnia 28 styczeń 2022 r.

GL.7150.6.2021.RR1

 

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

 

ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 10:00  Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobów Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla,  przeprowadziła przetarg na oddanie w najem lokali użytkowych położonych w budynku przy:

 

  1. ul. Juliusza Słowackiego 85- lokal nr 2 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową netto zaoferował:
                                                                   BEYER Group Sp. z o.o., 37 – 700 Przemyśl,
  2. ul. Juliusza Słowackiego 85- lokal nr 4  - najwyższą miesięczną stawkę czynszową netto zaoferował:

BEYER Group Sp. z o.o., 37 – 700 Przemyśl

Wadia wpłacone przez ww. podmiot, który wygrał przetargi zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej lokal.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się podmiotu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia przetargu.

Wygrywający przetarg jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

  1. 480,00 zł słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt 00/100 .
  2. 640,00 zł słownie złotych: sześćset czterdzieści 00/100

 

 

PDFWYNIKI PRZETARGU.pdf
 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

- Wydział Finansowy w/m

Opublikował: Robert Rybotycki | Data publikacji: 31-01-2022 23:15
Modyfikował: Robert Rybotycki | Data modyfikacji: 31-01-2022 10:08