10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II

  15 października odbyła się na Placu Niepodległości w Przemyślu uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Swoją obecnością zaszczycił to wydarzenie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Obok głowy państwa wzięli w niej udział również arcybiskupi obydwóch obrządków: Jego Ekscelencja Józef Michalik Metropolita Przemyski i Jego Ekscelencja Jan Martyniak Metropolita Przemysko – Warszawski.

   Uroczystość rozpoczęło przywitanie na Rynku Starego Miasta Prezydenta RP przez władze samorządowe Miasta Przemyśla z Prezydentem Robertem Chomą na czele. Stąd kolumną uczestnicy przemaszerowali na Plac Niepodległości. W obecności zgromadzonych tutaj mieszkańców Przemyśla, zaproszonych Parlamentarzystów, przedstawicieli duchowieństwa obu obrządków, przedstawicieli samorządów i służb mundurowych Prezydent Lech Kaczyński odznaczył Orderami Odrodzenia Polski zasłużonych kombatantów z terenu Podkarpacia. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich odznaczeni zostali:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Zbigniew Brincken
Kazimierz Chmura
Zdzisław Cichoński
Stanisław Gelmuda
Tadeusz Jurkiewicz
Kazimierz Rzucidło
Irena Szajowska

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Krystyna Abramowicz
Aleksander Proskurnicki
Józef Superat

   Aktu odsłonięcia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, który potem nastąpił, dokonali wspólnie Prezydent RP Lech Kaczyński, Arcybiskup Józef Michalik, Arcybiskup Jan Martyniak i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Część liturgiczną wraz z poświęceniem poprowadzili obaj Metropolici. Uroczystość uświetniła obecność Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Archidiecezjalnego Chóru Magnificat. Po złożeniu kwiatów przez oficjalne delegacje wielu spośród paru tysięcy zgromadzonych Przemyślan złożyło swój hołd Ojcu Świętemu zapalając znicze i składając kwiaty.

JPGwpis do księgi pamiątkowej

JPGwręczenie Orderów Odrodzenia Polski zasłużonym kombatantom

JPGmieszkańcy Przemyśla zgromadzeni pod pomnikiem

JPGrozpoczęcie uroczystości

JPGzłożenie meldunku

JPGPrezydent RP Lech Kaczyński w otoczeniu uczestników uroczystości

JPGwystąpienie Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy

JPGprzywitanie Prezydenta RP na Rynku Starego Miasta przez władze samorządowe

JPGwarta honorowa przy pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II

JPGPrezydent RP Lech Kaczyński wraz z Arcybiskupem Józefem Michalikiem i Arcybiskupem Janem Martyniakiem oraz Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą

JPGwpis do księgi pamiątkowej

JPGPrezydent RP Lech Kaczyński wraz z Arcybiskupem Józefem Michalikiem i Arcybiskupem Janem Martyniakiem

JPGwystąpienia Arcybiskupa Józefa Michalika i Arcybiskupa Jana Martyniaka

JPGwystąpienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

JPGodsłonięcie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II

JPGwręczenie Orderów Odrodzenia Polski zasłużonym kombatantom

JPGprzywitanie Prezydenta RP na Rynku Starego Miasta przez władze samorządowe

JPGmieszkańcy Przemyśla zgromadzeni pod pomnikiem

JPGkombatanci, zaproszeni goście i poczty sztandarowe

JPGpoświęcenie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II

JPGwręczenie Orderów Odrodzenia Polski zasłużonym kombatantom

JPGzłożenie kwiatów pod pomnikiem

JPGprzywitanie Prezydenta RP na Rynku Starego Miasta przez władze samorządowe

JPGprzywitanie Prezydenta RP na Rynku Starego Miasta przez władze samorządowe

JPGmieszkańcy Przemyśla zgromadzeni pod pomnikiem

JPGprzywitanie Prezydenta RP na Rynku Starego Miasta przez władze samorządowe

JPGmieszkańcy Przemyśla zgromadzeni pod pomnikiem

JPGzakończenie uroczystości

JPGmieszkańcy Przemyśla zgromadzeni pod pomnikiem

JPGwręczenie Orderów Odrodzenia Polski zasłużonym kombatantom

JPGwpis do księgi pamiątkowej

JPGPrezydent RP Lech Kaczyński wraz z Arcybiskupem Józefem Michalikiem i Arcybiskupem Janem Martyniakiem

JPGwystąpienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Opublikował:  | Data publikacji: 16-10-2007 15:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43