14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o składzie Przemyskiej Rady Sportu.

Zarządzeniem nr 9/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Przemyśla powołał  Radę Sportu, która jest organem opiniodawczo – doradczym w sprawach dotyczących realizacji zadań miasta w zakresie kultury fizycznej.

Skład Rady Sportu na  kadencję ( 2022 – 2026 ) przedstawia się następująco:

1)  Bobko Zygmunt         - Klub Narciarski Przemyśl SKI

2)  Bodnar Zdzisław        - Miejski Ludowy Klub Sportowy „Nurt”

3)  Franków Mariusz       - Klub Sportowy Eurobus Futsal Przemyśl

4) Gierlach Robert         - Uczniowski Klub Sportowy „15”

5) Gorzelnik  Grzegorz  - Stow. na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki „Basket Go”

6)  Korab Jolanta             - Stowarzyszenie „Czuwaj Wiaro !”

7)  Kowalski Kamil         - UKS Orlik Przemyśl

8)  Makarowski Maciej   - UKS SMS Przemyśl

9)  Marczyk Bartłomiej   - Miejski Klub Sportowy „Polonia”

10) Młot Krzysztof          - Uczniowski Klub Sportowy „Basket 15”

11) Ostrowska Greta        - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

      12) Pająk  Piotr                - Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator”

      13) Podwyszyński Jacek  - Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe „Róża Wiatrów”

      14) Skawiński Robert       - Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Przemyśl”

      15) Sugier Krzysztof        - Uczniowski Klub Sportowy „Tempo 5”

 

Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje i prowadzi Prezydent Miasta.

O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Sportu jej członkowie zostaną poinformowani przez Wydział Edukacji i Sportu.

Opublikował: Grzegorz Masłyk | Data publikacji: 14-01-2022 10:09
Modyfikował: Grzegorz Masłyk | Data modyfikacji: 20-01-2022 13:11