19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"OCZKA WODNE" PRZY UL. SANOCKIEJ (DROGA KRAJOWA NR 28)

1. Nieruchomość: niezabudowane, położone przy ul. Sanockiej

2. Powierzchnia: działki nr 441 o pow. 0,1345 ha, nr 432/8 o pow. 0,0473 ha, nr 432/12 o pow. 0,0210 ha, nr 445/2 o pow. 0,0110 ha w obr. 206 m. Przemyśla, łączna pow. 21a 38m2.

3. Forma udostępnienia: zbycie w trybie przetargu nieograniczonego
.

Zobacz ogłoszenie o przetargu

4. Przeznaczenie, sugerowany typ inwestycji: Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne I/05” uchwalonego Uchwałą Nr 93/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2008r. obszar ww. działek położony jest w obszarach „UT/M” – teren zabudowy usługowo-turystyczno-mieszkaniowej, w którym dopuszcza się lokalizację budynków usług rzemieślniczych, biurowych, wystawienniczych, finansowych i podobnych z wbudowaną funkcją mieszkaniową lub zamieszkania zbiorowego.

5. Infrastruktura: w ulicy Sanockiej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, przez opisywane działki przebiega sieć gazowa.

6. Stan prawny: uregulowany, działki są własnością Gminy Miejskiej Przemyśl.

7. Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 20 pokój nr 12, tel. 16 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij tutaj

JPGDroga krajowa 28

JPGNULL

JPGDroga krajowa 28

JPGWidok na działki od ul. Sanockiej

JPGWidok na działki od ul. Sanockiej

JPG"Oczka wodne"

JPG"Oczka wodne"

JPGWidok na działki od ul. Sanockiej

JPG"Oczka wodne"

Opublikował:  | Data publikacji: 15-10-2007 14:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-01-2012 10:09