Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu

Ostateczne wyniki konkursu dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na stronie internetowej tut. Urzędu (www.przemysl.pl),
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rynek 1.

DOCXOSTATECZNE_WYNIKI_KONKURSU- tabelka.docx (14,90KB)
PDFOSTATECZNE_WYNIKI_KONKURSU- tabelka.pdf (198,16KB)
 

 

Opublikował(a): Łukasz Palko Data publikacji: 12-01-2022 09:37 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 13-01-2022 14:16

Na skróty