4 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn.zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

 • Formularz wniosku o dodatek osłonowy dostępny jest w siedzibie MOPS lub PDFtutaj.pdf (3,10MB).
  Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku.
 • Zachęcamy do wpisania w druku wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3, w bezwzględnym terminie do 31 października 2022r. :

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP MOPS w Przemyślu: /MOPSPrzemysl/SkrytkaESP

> tradycyjnie (papierowo), wrzucając wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przy ul. Leszczyńskiego 3 w godzinach pracy Ośrodka

Uwaga: przed wrzuceniem wniosku do specjalnej urny podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 16 675 02 24 lub 16 675 02 31 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dodatkowe informacje: 

Świadczenia na wnioski prawidłowo złożone do końca stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia powinny, złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Opublikował: Andrzej Daćko | Data publikacji: 05-01-2022 11:37
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 05-01-2022 11:46