Koniec roku i koniec prac przy dwóch drogach

Wraz z końcem 2021 roku kończą się prace na dwóch drogach ważnych dla komunikacji w naszym mieście - ulicy A. Mickiewicza, jednej z głównych traktów miejskich oraz ul. Kruhelskiej, chociaż położonej na uboczu, ale będącej lubianym skrótem w kierunku Zielonki i Zniesienia, która od dawna wymagała poprawy nawierzchni. 29 grudnia br. dokonano odbiorów obydwóch ulic, z udziałem Prezydenta Miasta Wojciecha Bakuna, Zastępcy Prezydenta Bogusława Świeżego, Wiceprzewodniczącego RM Roberta Bala, przedstawicieli ZDM-u i wykonawców.

Wartość prac przy przebudowie drogi krajowej nr 28 – ul. Adama Mickiewicza wyniosła 2 021 765,48 zł brutto, w tym dofinansowanie robót ze środków rezerwy subwencji ogólnej zamknęło się kwotą 856 991,00 zł brutto. 

ulica Mickiewicza

Zakres realizowanych robót:

 • wymiana wpustów ulicznych,

 • regulacja włazów kanałowych,

 • wymiana krawężników kamiennych

 • przebudowa nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej,

 • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego brukowo-bitumicznego,

 • wymiana warstw asfaltowych nawierzchni jezdni,

 • wymiana elementów oznakowania poziomego i pionowego. 

Drobne, kosmetyczne prace i poprawki będą jeszcze prowadzone przy lepszych warunkach atmosferycznych, dotyczy to m.in. malowania pasów, czy nasadzeń drzew. Wykonawca robót była firma COLAS Polska Sp. z o.o., Nadzór inwestorski sprawowała firma TESOR Sp. z o.o.

file,id_cms='121309',type='image']

 

Ulica Kruhelska położona w przepięknej okolicy Przemyśla, od dawna wymagała poważnego remontu nawierzchni, jako że nie tylko służy mieszkającym tutaj przemyślanom, ale i innym kierowcom, dla których stanowi dogodne połączenie między ul. Sanocką i ul. Pasteura i dalej na stok narciarski. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Kruhelskiej” mogło zostać zrealizowane dzięki środkom Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) Wartość całkowita inwestycji wyniosła 437 240,40 zł w całości pokrytej ze wspomnianego dofinansowania. 

ulica Kruhelska

Realizacja inwestycji polegała na:

 • ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych,

 • wyrównaniu istniejących poboczy,

 • oczyszczeniu i remoncie istniejących elementów odwodnienia ulicy,

 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

 

Prezydenci Wojciech Bakun i Bogusław Świeży oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Bal na ulicy Kruhelskiej

zdjęcia: Witold Wołczyk

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 29-12-2021 14:48 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 29-12-2021 14:51

Na skróty