2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ćwiczenia formacji Obrony Cywilnej

W dniu 26 października br. odbędą się coroczne ćwiczenia formacji obrony cywilnej systemu wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania. W związku z tym w godzinach od 17.00 do 18.00 odbędzie się głośna próba syren alarmowych. O godzinie 17.00 nadany zostanie sygnał alarmowy o zagrożeniu powietrznym, o godzinie 17.30 nadany zostanie sygnał alarmowy o skażeniach. Odwołanie obydwu alarmów nastąpi o godzinie 18.00. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie skuteczności działania systemu syren.
Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności to jedno z wielu zadań Obrony Cywilnej.
Polega ono na:

1) uzyskaniu informacji o zbliżaniu się lub stwierdzaniu faktu zaistnienia, na określonym terenie, niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, związanego ze stosowaniem środków rażenia, wystąpieniem klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, powodzi i pożarów lub innych podobnych zdarzeń,

2) określaniu rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń oraz oznaczaniu stref niebezpiecznych,

3) ostrzeganiu i alarmowaniu ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz informowaniu o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się) obywateli w określonej sytuacji.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl