1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2022 mogą być objęte następujące obszary:

 • obszar A –  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych

– realizuje PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D – likwidacja barier transportowych,
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 – realizuje Miasto Przemyśl.

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy:

 1. PFRON Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Rejtana 10 tel. 17 283 93 00
  lub
 2. Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 5 (parter) tel.: 16 675 20 41 - w przypadku podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 1 pokój nr 22 (I piętro) tel.: 16 675 20 75 - w przypadku jednostek organizacyjnych Miasta Przemyśla.

Ustala się termin na składanie do tut. Samorządu wniosków o dofinansowanie w obszarze B, C, D, F i G do dnia 18 lutego 2022r.

Składanie wniosków w Podkarpackim Oddziale PFRON dla obszaru A i E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

 

Szczegółowe informacje, w tym treść programu oraz procedury znajdują się na stronie internetowej

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Zapraszam do zapoznania się z procedurami realizacji Programu oraz zachęcam do skorzystania z możliwości otrzymania dofinansowania.

Opublikował: Andrzej Daćko | Data publikacji: 23-12-2021 11:19
Modyfikował: Andrzej Daćko | Data modyfikacji: 23-12-2021 09:47