9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Usługi lekarza "koronera" na terenie miasta Przemyśla

Szanowni Mieszkańcy Miasta Przemyśla!

W celu wyjaśnienia pojawiających się nieprawdziwych informacji dot. świadczeń lekarza (koronera) stwierdzającego zgon osoby na terenie naszego miasta wyjaśniam, co następuje:

  1. Miasto Przemyśl ma podpisaną umowę na świadczenie usług koronera dla osób zmarłych na terenie naszego miasta.
  2. Zgodnie z art.  11.  ust. 1. ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu  zmarłych: „Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie
  3. Koroner zatrudniony przez Gminę Miejską Przemyśl,  zgodnie z ustalonym harmonogramem przyjeżdża wyłącznie na wezwanie Policji lub Zleceniodawcy usługi.

 

Wezwanie nie dotyczy:

  • osób zmarłych na terenie miasta Przemyśla, które zgodnie z ww. ustawą w okresie 30 dni przed dniem zgonu, korzystały ze świadczeń lekarskich;
  • w takich przypadkach wystawienie kart zgonu jest obowiązkiem lekarza,  który ostatni, w okresie 30 dni przed dniem zgonu, udzielał chorym świadczeń lekarskich;
  • w przypadku, gdy nie ma lekarza, o którym mowa powyżej lub lekarz odmówi przyjazdu, po godz. 18 należy zadzwonić na świąteczną i nocną opiekę zdrowotną.

Niemniej jednak przypominam, iż w przypadku informacji o odmowie przyjazdu przez świąteczną i nocną opiekę zdrowotną, Policja lub Zleceniodawca usługi jest uprawniona wezwać koronera.

Pragnę również dodać, że problemy z usługą stwierdzania zgonu mają wszystkie powiaty. Dodatkowo sytuacja epidemiczna nie ułatwia wypełniania tych obowiązków.

Wyrażam jednak nadzieję, iż obecnie procedowany projekt zmiany ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w sposób systemowy ureguluje tę kwestię.

 

                                                                                                                                  PREZYDENT

                                                                    MIASTA PRZEMYŚLA

                                                                    Wojciech Bakun

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 16-12-2021 08:37
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 16-12-2021 08:41