-4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Promocja książki Borysa Płonki w przemyskiej Bibliotece

Przemyska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z Borysem Płonką promujące jego książkę „Węgrzy. Stosunki demograficzno-etniczne na przestrzeni dziejów”. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia br. o godz. 17.30 w siedzibie głównej biblioteki przy ul. Grodzkiej 8.

Książka „Węgrzy. Stosunki demograficzno-etniczne na przestrzeni dziejów” to obszerne, niemal 500-stronicowe kompendium wiedzy na temat demografii historycznej obszaru Europy Środkowo-Wschodniej zamieszkałego przez Węgrów, będące efektem wieloletnich badań autora. Zawiera m.in. informacje dotyczące formowania się plemion węgierskich w Kotlinie Karpackiej, migracji ludności węgierskiej czy perspektyw demograficznych państwa węgierskiego, jak również analizę procesów społeczno-gospodarczych. Publikację wzbogacają liczne mapy, tabele i wykresy.

Książkę będzie można nabyć w czasie spotkania w cenie 45 zł.

Zdjęcie autora z promowaną książką i tekst: Przemyska Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Krasickiego
zaprasza na spotkanie autorskie
z BORYSEM PŁONKĄ
i promocję jego książki
„Węgrzy. Stosunki demograficzno-
-etniczne na przestrzeni dziejów"
Borys Płonka
WĘGRZY
Stosunki demograficzno-etniczne
na przestrzeni dziejów
Książka do nabycia
w czasie spotkania
3.12.2021, godz. 17.30, PBP, ul. Grodzka 8

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 30-11-2021 13:45
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 30-11-2021 13:45