20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PILNE !!! Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Miasta Przemyśl

Zwracam się o przedłożenie do dnia 12 października br. n/w informacji, dotyczących kształcenia ustawicznego i doskonalenia pracowników oświatowych Państwa szkoły/placówki w 2006 roku.
1.      Liczba uczestników szkoleń.
2.      Liczba nauczycieli korzystających z doradztwa metodycznego.
3.      Liczba nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego.
4.      Liczba nauczycieli i pracowników administracji oświatowej przeszkolonych w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych i innych źródeł pomocowych.

 W/w informację proszę przesłać na adres 
email :

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl