-4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany dla osób biorących udział w projekcie Granty PPGR Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Miejska Przemyśl informuje, że operator projektu Granty PPGR Centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazał nowe zalecenia w związku z projektem  Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Został wyznaczony terminie weryfikacji złożonych oświadczeń przez osoby uprawnione do udziału w projekcie pod kątem poprawności ich wypełnienia oraz nałożono obowiązek udokumentowania pracy członka rodziny w PPGR, wskazując że za kwalifikujące się do udziału w projekcie uznane będą tylko takie oświadczenia, które zostaną odpowiednio udokumentowane.

baner promujący program - logo kancelarii prezesa rady ministrów, Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Granty PPGR

Na etapie składania wniosków dostarczenie dokumentów potwierdzających pracę członka rodziny w PPGR nie było obowiązkowe, jednak wobec ostatnich zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa do oceny wniosku o udzielenie Grantu wymóg udokumentowania pracy członka rodziny w PPGR należy traktować jako obligatoryjny, decydujący o udziale w projekcie. Do dokumentacji konkursowej dodano bowiem nowy załącznik, na podstawie którego każda gmina biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do wskazania danych każdego uczestnika projektu, w tym m.in. na podstawie jakiego dokumentu dowodzi on pracy swojego członka rodziny w PPGR.

W związku z powyższym wszyscy uczestnicy projektu, którzy wcześniej nie załączyli do oświadczenia dokumentów potwierdzających pracę członka rodziny w PPGR są zobowiązani do ich dostarczenia do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1 pok. 22 (pierwsze piętro) w terminie do 13.12.2021 r. pod rygorem wykluczenia z udziału w projekcie.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 16 675 20 75.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-11-2021 15:23
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 26-11-2021 15:10