16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miasto Przemyśl najbardziej aktywną gminą w Polsce

Już po raz trzeci fundacja Aktywni uhonorowała gminy, które najlepiej dbają o zdowie i kondycję fizyczną swoich mieszkańców. Rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu "Aktywna Gmina" nastąpiło 5 października br. w Kozienicach.


Pierwsze miejsce zajął Przemyśl.
Konkurs "Aktywna Gmina" odbywa się w cyklu półrocznym i obejmuje sezon wiosenno - letni oraz jesienno - zimowy. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie regionów, które najbardziej dbają o popularyzację sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia na swoim terenie. Komisja konkursowa bierze pod uwagę wszelkie imprezy sportowo - rekreacyjne, których organizatorami, współorganizatorami, sponsorami są gminy uczestniczące w konkursie.Konkurs obejmuje także zaplanowane, rozpoczęte i realizowane przez gminy inwestycje sportowe.
Konkurs "Aktywna Gmina" jest częścią programu "Aktywność sposobem na zdrowe życie", nad którym honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Za zajęcie I miejsca otrzymaliśmy puchar ufundowany przez Fundację Aktywni, nieodpłatne szkolenie przeprowadzone przez Fundację Aktywni dla 5 instruktorów Nordic Walking oraz 5 instruktorów Gymstic oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.
Ponadto jako zwycięzcy otrzymaliśmy prawo zorganizowania finałowej imprezy po kolejnej edycji konkursu na "Aktywną Gminę".
W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla nagrody odbierał Zbigniew Rużycki insp. Wydziału Edukacji i Sportu.

Opracował: Z. Rużycki
insp. Wydziału E i S

JPGUroczystośc wręczania nagród

JPGUroczystośc wręczania nagród

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl