Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu

flaga-i-godlo-small.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO


RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu
w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem
pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00
 

Dofinansowanie: 2 591 262,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 7 348 557,01 zł

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Wysockiego w Przemyślu o długości 536 mb polegającą na:
- korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0m,
- budowie chodników z kostki brukowej betonowej:
  * lewostronny o szerokości 2,0m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni,
  * prawostronny o szerokości 1,5m, na całej długości odcinka za ścieżką rowerową,
- budowie ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0m na odcinku o długości ok. 536mb,
- przebudowie i budowie zjazdów drogowych,
- przebudowie istniejących skrzyżowań:
  * skrzyżowanie z ul. Łokietka i ul. Żurawicką (km 2+271,55),
  * skrzyżowanie z drogą boczną (km 2+618,45),
- budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka,
- budowie oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka w ilości 17 szt. latarni oświetleniowych,
- przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją,
- wycięciu drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.

Szczegółowe informacje dot. inwestycji oraz dokumentacja fotograficzna dostępna jest na na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.

Opublikował(a): Tomasz Włoch Data publikacji: 22-11-2021 14:20 Modyfikował(a): Rafał Porada Data modyfikacji: 09-12-2021 18:04

Na skróty