-1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budżet Miasta Przemyśla na 2022 rok czeka na opinię RIO

Projekt Budżetu Miasta Przemyśla na 2022 rok został już skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zgodnie z przepisami wydaje opinię na jego temat. Powstanie projektu Budżetu na przyszły rok to okazja, aby przedstawić Państwu podstawowe wartości zawarte w tym dokumencie.

Projekt zakłada:

 • dochody budżetu miasta w wysokości 414 604 756 zł,
 • wydatki budżetu miasta w wysokości 428 549 442 zł.
 • wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne określone zostały na poziomie 33 528 438 zł

Założony deficyt w wysokości 13 944 686 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowana kwota zaciągniętych pożyczek i kredytów to 24 500 000 zł, a wolnych środków 10 538 014 zł

Spłata pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych wyniesie 21 093 328 zł.

grafika opisowa, kartki papieru z tekstem pod lupą

Założona w projekcie Budżetu Miasta Przemyśla na 2022 rok kwota 33 528 438 zł z przeznaczeniem na inwestycje nie obejmuje jeszcze pieniędzy de facto przyznanych Przemyślowi ze źródeł zewnętrznych:

 • 35 000 000,00 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Dzięki tym pieniądzom zamierzamy wymienić stare autobusy na nowoczesne elektrobusy i autobusy zasilane CNG. Projekt zakłada zakup 8 szt. elektrobusów, zakup 4 szt. autobusów zasilanych CNG,  wymianę stacji trafo na spełniającą warunki jednoczesnych doładowań na zajezdni; budowę 8 stanowisk ładowania wolnego 40kW z zadaszeniem fotowoltaicznym z monitoringiem; budowę 2 stanowisk ładowania z pantografu 300kW, podniesienie wydajności ładowania sprężarki metanu i wymianę dystrybutora wraz z magazynkiem CNG. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na modernizację oświetlenia miejskiego, w tym: wymianę istniejących opraw parkowych stylowych w ilości 463 szt., wymianę starych słupów stylowych w liczbie 29, wymianę istniejących opraw oświetlenia w ilości 2111 szt., wymianę wyeksploatowanych słupów stalowych w ilości 54 szt., doświetlenie 54 przejść dla pieszych. Dodatkowo w szafach oświetleniowych zostanie zainstalowanych 25 szt. sterowników z analizatorami sieci oraz grupowe czujniki zmierzchu pozwalające na zdalne sterowanie oświetleniem i bieżący dozór zużycia energii elektrycznej.

 • 3 521 346, 00 Euro dofinansowania na realizację projektu „Razem zmieniamy Przemyśl” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014 – 2021  - Program Rozwój lokalny.

To pieniądze przeznaczone na wsparcie działań poprawiających jakość życia mieszkańców między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza, ograniczanie bezrobocia, migracji zarobkowej do dużych miast, wspieranie przedsiębiorczości oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. Szczegółowy zakres tych inwestycji przedstawimy już za kilka tygodni.

zdjęcie poglądowe - rośliny wyrastające z kupek monet

W ramach pieniędzy już ujętych w projekcie budżetu zamierzamy m.in.:

 • wyposażyć istniejącą Podziemną Trasę Turystyczną – projekt zakłada zagospodarowanie pomieszczeń podziemi pod budynkiem Rynek 1 obejmujące wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, montaż mebli, scenografii, urządzeń multimedialnych oraz wymiana oświetlenia w kolektorze sanitarnym pod ul. Mostową i płytą Rynku. To także przebudowa północno-wschodniej części Rynku Starego Miasta. Na ten cel przeznaczymy 7 399 040 zł, w tym 2 900 000 środków własnych, reszta pochodzi ze środków UE,
 • podłączyć 41 budynków wielorodzinnych i 5 mieszkań indywidualnych  do sieci ciepłowniczej (budowa przyłączy ciepłowniczych wysoki i niski parametr, węzłów cieplnych, instalacji odbiorczych, adaptacja pomieszczeń na węzeł ciepłowniczy) – 6 460 600 zł,
 • III etap przebudowy ul. J. Wysockiego6 332 163 zł (w tym 1 813 833 dotacji z budżetu państwa),
 • przebudować nawierzchnię jezdni i chodników ulicy Św. Brata Alberta, Wybrzeża Marszałka F. Focha i Z. Krasińskiego w Przemyślu o łącznej długości 1 340 mb. – 800 000,00,
 • przebudować nawierzchnię ulicy Mostowej w tym m.in.: rozebranie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa chodników – 235 000,00 zł,
 • przebudować ulicę Okrężną w tym m.in.: rozebranie istniejącej nawierzchni płyt betonowych, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie regulacji wysokościowej elementów infrastruktury podziemnej – 293 000 zł,
 • przebudować nawierzchnię ulicy Boruty - Spiechowicza w Przemyślu – 700 000 zł,
 • przebudować ulicę Goszczyńskiego (osiedle na Stawach) – 589 000 zł,
 • przebudować ulicę Potokową (odc. 100m od skrzyżowania z ul. Ziemowita) – 447 000 zł,
 • przebudować nawierzchnię ulicy Chrobrego – 230 000 zł,
 • przebudować nawierzchnię ulicy Dwernickiego – 320 000 zł,
 • rozbudować ulicę Skorupki wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową kolizji – 150 000 zł,
 • przebudować chodniki przy ulicach: Rzecznej, Reymonta, Ignacego Krasickiego – łącznie 300 000 zł,
 • przebudować chodniki w ulicy Kazanowskiej w Przemyślu – 384 000 zł,
 • zaprojektować i wykonać ścieżkę pieszą o długości ok 1000 m. i szer. min. 1,50 m. na odcinku od istniejącej kładki pieszo - rowerowej do wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej – 500 000 zł,
 • wybudować skate park przy ul. 22-go Stycznia – 400 000 zł,
 • wybudować pilotażową (pokazową) instalację Inteligentnego Monitoringu Miejskiego (IMM), połączonego z systemem oświetlenia ulicznego wyposażonego w mechanizm rozdysponowania danych po różnych służbach publicznych – 627 020 zł (384 217 zł ze środków UE),
 • Przebudować instalację elektryczną w Szkole Podstawowej nr 14 - II etap - 300 000 zł,
 • Przebudować instalację elektryczną w Szkole Podstawowej nr 5 – II etap - 300 000 zł,
 • wymienić oświetlenie uliczne w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED – 223 000 zł,
 • przystosować do nowej funkcji (Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl) budynek  przy ul. Pasteura – 800 000 zł,
 • zmodernizować boisko wielofunkcyjne przy ul. Słowackiego oraz ul. Rejtana, utworzyć siłownię zewnętrzną, zamontować małą architekturę – 442 100 zł,
 • dokonać renowacji stadionu sportowego przy ul. Sanockiej 8 – 450 000 zł.

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 19-11-2021 11:39
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 19-11-2021 11:39