0 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ulica Bielskiego oficjalnie oddana po modernizacji

Kierowcy już od kilku dni cieszą się nową nawierzchnią ulicy Bielskiego, która dzisiaj (17 listopada) oficjalnie została oddana do użytku. W tym dniu Prezydent Wojciech Bakun. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Jacek Cielecki i Maciej Łukaszek Dyrektor Techniczny Oddziału Rzeszów Strabag Sp. z o. o wzięli udział w komisji odbioru końcowego.

Bielskiego_2.jpeg

Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego został dofinansowany ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Dróg Samorządowych. Dofinansowanie wyniosło 2 480 463, 00 zł, a koszt całkowity inwestycji 4 960 864, 60 zł.

Bielskiego_4.jpeg

Długość wyremontowanego odcinka ulicy wynosi 1 687mb. W ramach realizacji zadania:

 • wbudowano 1300t mieszanki mineralno — bitumicznej,
 • ułożono 3 500m2 nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,
 • wymieniono 34szt. studzienek ściekowych wraz z przykanalikami,
 • wyremontowano nawierzchnię 3 zatok autobusowych,
 • zamontowano 247mb. barier energochłonnych oraz 309mb. barier dla ruchu pieszego,
 • wykonano 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych, 
 • wymieniono 58 szt. opraw oświetleniowych na nowe typu LED,
 • wyremontowano 7 szt. skrzyżowań z drogami publicznymi tj.: ulicami: Grunwaldzką, Daszyńskiego, M. Słabego, Kadyi, Szańce,  Malawskiego i Sikorskiego,

bielskiego_3-min.jpeg

Zakres zrealizowanych robót budowlanych objął wykonanie:

 • nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,
 • nawierzchni opaski z kostki brukowej betonowej,
 • warstw konstrukcyjnych podbudowy,
 • warstwy wiążącej i ścieralnej z mas mineralno — bitumicznych,
 • wymiany istniejącej nawierzchni na zatokach autobusowych,
 • wymiany istniejących krawężników i obrzeży betonowych,
 • odcinkowego umocnienia skarp drogowych.
 • wymiany istniejących wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
 • regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej,
 • montażu barier energochłonnych,— montażu poręczy ochronnych dla ruchu pieszego,
 • wyniesionych przejść dla pieszych.
 • wymiany opraw oświetleniowych.

Bielskiego_1.jpeg

Cele inwestycji
Dzięki zrealizowanej inwestycji w znacznym stopniu poprawiła się dostępność do terenów inwestycyjnych znajdujących się w ciągu ulicy Marcina Bielskiego o szacunkowej powierzchni 24,05 ha (zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, tereny sportowo-rekreacyjne i usługowe). Na terenach przyległych do drogi znajduje się największe osiedle domów wielorodzinnych w Przemyślu. Remont tej drogi umożliwił łatwiejszy i bezpieczniejszy dostęp do przedszkoli, szkół, kościołów, marketów, sklepów, oddziału poczty oraz ułatwi dostęp do atrakcji turystycznych Twierdzy Przemyśl 2 I Wojny Światowej m. in.: Bateria XVIIa „Browar”, Bateria XVlIb Dynamit, Fort XVII Ostrów. Droga powiatowa nr 2126 R w ciągu której zlokalizowana jest uI. Marcina Bielskiego w Przemyślu będąca przedmiotem inwestycji wpisuje się w sieć podstawowego układu
komunikacyjnego. Stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 884 (Przemyśl - Domaradz) z drogą powiatową nr 2103 R (ulice I. Paderewskiego i J. Wysockiego). 

Bielskiego_5.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 17-11-2021 15:05
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 18-11-2021 07:38