OBCHODY 68 ROCZNICY NAPAŚCI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

W dniu 18 września 2007 r. uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu udali się w „cichym marszu” na miejsce kaźni 10 patriotów polskich, którzy zginęli w odwecie za spalenie przez ruch oporu w 1943 roku fabryki produkującej wozy dla armii niemieckiej.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego wystąpili uczniowie klasy VI b i VI c. Odczytali oni tekst poświęcony współpracy niemiecko – sowieckiej nawiązanej w wyniku Paktu Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. Układ ten umożliwił Hitlerowi atak na Polskę i rozpoczęcie II wojny światowej. 17 września Armia Czerwona przekroczyła granice wschodnie II Rzeczypospolitej dokonując „ IV Rozbioru Polski”. 

Uczennice z klasy VI b wyrecytowały okolicznościowy wiersz patriotyczny. Chwilą ciszy oddano hołd zamordowanym zakładnikom Następnie pod pomnikiem pomordowanych złożono kwiaty a pod ścianą straceń zapalono znicze.

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-10-2007 15:04 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 08-10-2007 15:20

Na skróty