Zapraszamy do udziału w konkursie "Zasłużony dla Wolontariatu 2021"

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu „Zasłużony dla Wolontariatu 2021”, który stanowi doskonałą okazją do uhonorowania osób aktywnie angażujących się w wolontariat.

Celem konkursu jest promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Przemyśla, podziękowanie wolontariuszom za ich zaangażowanie oraz pokazanie, że nie brakuje wśród nas osób, które z dobroci serca pomagają innym.

Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:
Kategoria I – Przemyski Wolontariusz Roku – wolontariat indywidualny
Kategoria II – Przemyski Wolontariusz Roku – wolontariat grupowy
Kategoria III – Przemyska Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom

W celu zgłoszenia kandydatur należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy (odrębny dla każdej kategorii). Wypełnione wnioski powinny być złożone do dnia 19 listopada 2021 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu lub listownie na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1 z dopiskiem „Zasłużony dla Wolontariatu 2021” – decyduje data wpływu.  

Nagrody zostaną wręczone przez Prezydenta Miasta Przemyśla podczas uroczystej Gali Wolontariatu w dniu 8 grudnia 2021 r. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatorów Gala Wolontariatu nie odbędzie się we wskazanym dniu, lista nominowanych i laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.przemysl.pl w dniu 8 grudnia 2021 r. W tym przypadku nominowani i laureaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie wręczenia nagród.

Współorganizatorami Konkursu są: Przemyska Biblioteka Publiczna, Przemyska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Wszelkie pytania proszę kierować do Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, tel.: 16 670 40 88 lub na adres mailowy: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl

Szczegółowy Regulamin Konkursu jest dostępny TUTAJ.


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy POWODZENIA!

 

DOCZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - kategoria I Wolontariat indywidualny.doc (52,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - kategoria II Wolontariat grupowy.doc (47,50KB)
DOCZałącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - kategoria III Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom.doc (48,00KB)
 

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 05-11-2021 14:35 Modyfikował(a): Robert Gawlik Data modyfikacji: 05-11-2021 14:38

Na skróty