20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

 

Odpowiadając na apel Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób biednych i bezdomnych, we współpracy z Prezydentem Miasta Przemyśla, organizują w dniu 17 października 2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Kościuszki 7 konferencję w ramach obchodów 20. Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. W programie przewidziana jest sesja tematyczna prezentująca rozwiązania w zakresie przeciwdziałania ubóstwu na poziomie województwa i gminy oraz ukazująca miejsce i rolę organizacji pozarządowych, które współpracując z administracją rządową i samorządową realizują zadania z zakresu pomocy społecznej. 
W dalszej części zaplanowany jest dzień otwarty w schronisku dla bezdomnych. Uczestnicy konferencji będą mogli spotkać się z przedstawicielami władz i podopiecznymi Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, zapoznać się z działalnością Towarzystwa oraz zwiedzić ośrodek. 
   

DOTProgram konferencji

Opublikował:  | Data publikacji: 05-10-2007 15:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-10-2007 14:12