-1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Na cmentarze dotrzesz bezpłatnym autobusem MZK

Wkrótce przemyślanie ruszą na miejskie nekropolie, aby odwiedzić groby bliskich i przyjaciół, uporządkować groby. Jak co roku w związku z przewidywanym dużym ruchem w pobliżu cmentarzy, wprowadzamy czasowe zmiany w organizacji ruchu, zamknięcia ulic i wyznaczanie miejsc do parkowania. Dla ułatwienia odwiedzających nekropolie wprowadzone zostaną specjalne linie autobusowe łączące Cmentarz Główny z Cmentarzem Zasańskim. Zachęcamy do zapoznania się z tymi zmianami.

Decyzją Prezydenta Miasta -  linie specjalne A oraz B  kursujące pomiędzy cmentarzami będą uruchomione na okres trzech dni tj.: 30 i 31 października oraz 1 listopada. Przejazdy liniami specjalnymi będą darmowe dla pasażerów. Na pozostałych liniach  będzie obowiązywała aktualna taryfa biletowa. 

rozkład jazdy linii A

 rozkład jazdy linii B

Ponadto w związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach przylegających do Cmentarza Komunalnego przy ulicy Słowackiego w okresie od 30.10.2021r. do 02.11.2021r. przystanek „Przemysława-Działki – kierunek centrum miasta” zostanie w tym terminie wyłączony z ruchu.

rząd zapalonych zniczy


Informacja dotycząca oznakowania ulic przy cmentarzach komunalnych miasta Przemyśla

w okresie „Wszystkich Świętych” w dniach 30.10.2021 r do 02.11.2021 r.

 

 

 1. Cmentarz Komunalny Główny przy ulicy Juliusza Słowackiego.
 1. Odcinek ulicy Słowackiego (prawa strona) - od skrzyżowania z ulicą Przemysława – zostanie oznakowany znakiem D-18 „parking” z tabl. T-30i „tabliczka oznaczająca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika”. Znak zostanie ustawiony za wjazdem na parking, natomiast na końcu muru cmentarnego zostanie ustawiony znak D-18 z tabl. T-3a „koniec”. Ponadto lewa strona ulicy Słowackiego – na ww. odcinku zostanie oznakowana znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”- oznakowanie będzie obowiązywać w dniach od 30.10.2021 r. - 02.11.2021 r.
 2. Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z ulicą Sucharskiego zostanie oznakowany znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, MZK oraz służb miejskich”-
  oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2021 r. w godz. 10.00 – 18.00.
 3. Odcinek ulicy Przemysława - od skrzyżowania z ulicą Sucharskiego do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ zostanie obustronnie oznakowany znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabl. T-24 – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r. - 02.11.2021 r.
 4. Odcinek ulicy Przemysława od skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ do ulicy Grochowskiej (kierunek jazdy do góry) zostanie oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” oraz znakiem D-18 „parking” z tabliczką T-30e „postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika”, a po lewej stronie znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r. - 02.11.2021 r.
 5. Odcinek ulicy Przemysława (kierunek jazdy w dół) od skrzyżowania z ul. Grochowską do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ zostanie oznakowany znakiem B-2 „zakaz wjazdu” oraz ustawiony jeden separator drogowy – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r. -  02.11.2021 r.
 6. Odcinek ulicy Grochowskiej od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ (kierunek jazdy w dół) zostanie oznakowany znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” i znakami B-36 „zakaz zatrzymywania się”, które zostaną ustawione obustronnie na odcinku ulicy Grochowskiej – od skrzyżowania z ulicą Przemysława do skrzyżowania z ulicą Regera oraz od skrzyżowania ulicy Grochowskiej z ulicą Piasta Kołodzieja. Ten sam odcinek ulicy Grochowskiej (kierunek do góry) zostanie oznakowany znakiem B-2 „zakaz wjazdu” po prawej stronie za skrzyżowaniem z ulicą Hubala /Piasta Kołodzieja/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r. - 02.11.2021 r.
 7. Wylot ulicy Regera do ulicy Grochowskiej zostanie oznakowany znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r. - 02.11.2021 r.
 8. Wyjazd z parkingu PGK /parking górny/ zostanie oznakowany znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” /znak ustawiony będzie na kole bezpośrednio przy wyjeździe z parkingu/ - oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r.- 02.11.2021 r.
 9. Wlot ulicy Grochowskiej do ulicy Przemysława (od strony łącznika ulicy Pasteura) zostanie oznakowany znakiem B-22 „zakaz skrętu w prawo” oraz znakiem C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo” –oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r. - 02.11.2021r.
 10. Ulica Przemysława (kierunek jazdy w dół) przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską zostanie oznakowana znakiem C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo” –
  oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r. - 02.11.2021 r.
 11. Ulica Hubala przed skrzyżowaniem z ul. Grochowską (kierunek jazdy w dół) zostanie oznakowana znakiem B-22 „zakaz skrętu w prawo” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r. - 02.11.2021 r.
 12. Ulica Piasta Kołodzieja /Hubala/ przed skrzyżowaniem z ulicą Grochowską zostanie oznakowana znakiem C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniach 30.10.2021 r. - 02.11.2021 r.
 13. Ulica Kupały za skrzyżowaniem z ulicą Przemysława zostanie oznakowana znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2021 r. w godz. 10.00 – 18.00.
 14. Ulica Sucharskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Przemysława oraz na skrzyżowaniu z ulicą Grota Roweckiego zostanie ustawiony znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2021 r. w godz. 10.00 – 18.00.

 

 

 1. Cmentarz Komunalny Zasanie przy ulicy Bolesława Śmiałego
 1. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do bramy wjazdowej na parking główny przy cmentarzu zostanie oznakowany znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców, MZK i pojazdów służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2021 r. w godz. 10.00 – 18.00.
 2. Wloty bocznych ulic: Gen. Maczka, Wróblewskiego i Skośna do przedmiotowego odcinka ulicy Bolesława Śmiałego będą oznakowane znakami B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” z tabl. „nie dotyczy mieszkańców i służb miejskich” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2021 r. w godz. 10.00 – 18.00.

Znaki B-1 z tabliczkami jak wyżej ustawione zostaną na:

 • ul. B. Śmiałego przy wjeździe na parking główny,
 • ul. B. Śmiałego przy skrzyżowaniu z ul. Drzymały,
 • ul. Wróblewskiego za skrzyżowaniem z ul. Brzóski,
 • ul. Brzóski za skrzyżowaniem z ul. Wróblewskiego
 1. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Drzymały do skrzyżowania z ulicą Cmentarną zostanie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie będzie obowiązywać w dniu 01.11.2021 r. 
 2. Odcinek ulicy Bolesława Śmiałego od skrzyżowania z ulicą Generała Maczka do skrzyżowania z ulicą Okrzei zostanie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2021 r. 
 3. Odcinek ulicy Glazera od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do wjazdu na parking przy cmentarzu (prawa strona) zostanie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2021 r. 
 4. Odcinek ulicy Wróblewskiego od skrzyżowania z ulicą Brzóski do skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego zostanie oznakowany znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się” – oznakowanie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2021 r.

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-10-2021 12:40
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 31-10-2021 06:50