2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ankieta w sprawie programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Przemyśl w sprawie potrzeb w realizacji programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. W związku z tym MOPS zaprasza do wypełnienia ankiety wypełnienie ankiety skierowanej do dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych z terenu Gminy. Prosimy o jej wypełnienie do 8 listopada br., jej wyniki pozwolą na rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w mieście Przemyślu.

Ankieta można wypełnić w formie elektronicznej - preferowany sposób na stronie internetowej https://forms.gle/yuV4GhCxDtvU5CoK7

Ankietę można również przesłać przesłać na adres e-mail: lub złożyć w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu.
Plik do pobrania znajdą Państwo na końcu informacji.


Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

Celem działania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych poprzez wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych. W centrum może być realizowana również usługa opieki wytchnieniowej.
Centra mają na celu uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia osobom dorosłym możliwości zamieszkiwania w formie całodobowego pobytu lub pobytu dziennego.

Pliki do pobrania (plik *.doc): 

DOCXAnkieta - program Centra Opiekuńczo - Mieszkalne.docx

Radosław Szuster

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

Obraz Andreas Breitling z Pixabay

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-10-2021 10:33
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 26-10-2021 10:45