Trwają prace nad projektem Rocznego Programu Współpracy na rok 2008

Serdecznie zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Przemyśla do włączenia sie w prace nad projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. 

Wobec powyższego zapraszam do zgłaszania propozycji  dotyczących kształtu przyszłego programu współpracy. Postawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący Program Współpracy na rok 2007.
Następnie, w trakcie spotkania Władz Miasta z organizacjami pozarządowymi, odbędą się konsultacje gotowego projektu. 
Wszelkie propozycje proszę zgłaszać do 19 października 2007 r. na adres: Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Urząd Miejski w Przemyślu, Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, Rynek 1, pok. 29, II piętro, tel. 675-20-77, e-mail: rob.gaw@op.pl.

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-10-2007 12:14 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-11-2007 10:43

Na skróty