Znamy wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2022

Zgodnie z harmonogramem Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zakończyła dzisiaj (20 października) swoją pracę. Tym samym możemy podać oficjalne wyniki głosowania mieszkańców Przemyśla na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2022 rok.

Liczba oddanych głosów była oczywiście rekordowa, co najlepiej świadczy o zaangażowaniu przemyślan w tę formę uczestniczenia przy podejmowaniu ważnych decyzji przez samorząd miasta.

Przypomnijmy, że do ustalonego terminu wpłynęło 85 propozycji zadań (I kategoria – 20 projektów, II kategoria – 32 projektów, III kategoria – 33 projektów).W wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalno - prawnej Komisja zaakceptowała 59 projektów zadań i odrzuciła wraz z uzasadnieniem 26 projektów zadań:

I kategoria - 12 zaakceptowanych, 8 odrzuconych,
II kategoria – 21 zaakceptowanych, 11 odrzuconych,
III kategoria – 26 zaakceptowanych, 7 odrzuconych.

Do Komisji Gospodarki Miejskiej wpłynęło 12 odwołań, 1 odwołanie rozpatrzono pozytywnie, 11 odwołań rozpatrzono negatywnie
Do głosowania zostało więc dopuszczonych łącznie 60 projektów zadań: w kat. I – 12, w kat. II – 21, w kat. III – 27. 
Głosowanie trwało od 6 do 13 października, a na poszczególne projekty oddano następującą liczbę głosów:


KATEGORIA I- budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej

Projekt

Ilość ważnych

BO 01 Jasny Przemyśl - wymiana opraw oświetleniowych na LED

124

BO 02 Pumptrack BO Przemyśl przy POSiR

153

BO 03 Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta; modernizacja wielofunkcyjne

4186

BO 04 ,,Smart Przemyśl - Przemyślane rozwiązanie dla Przemyślan!"

395

BO 05 Budowa tężni solankowej w Przemyślu

293

BO 06 Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego

2551

BO 07 Wymiana 30 szt. wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla

737

BO 08 Aktywne przejście pieszo-rowerowe Lwowska - Wiar

465

BO 09 Remont ulicy Przerwa w Przemyślu

477

BO 10 Remont i modernizacja parkingu ogólnodostępnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działko

1214

BO 11 Azymut na aktywność ruchową w każdym wieku - modernizacja obiektu sportowo-rekr

833

BO 12 Wymiana chodnika na ul. Tarnawskiego

203

   

Razem ważnych

11631

Nieważnych - bez potwierdzenia (nie został otwarty link wysłany na konto e-mail)

351

Nieważnych - ponownie oddanych (zaliczono pierwszy głos)

269


KATEGORIA II - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej

Projekt

Ilość ważnych

BO 01 Plac zabaw "Wilcze" Osiedle nr 15 ,,Konopnickiej"

57

BO 02 Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra. Osiedle nr 7 ,,Winna Góra"

94

BO 03 Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim". Osiedle nr 5 ,,Salezjańskie"

197

BO 04 By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta ! Osiedle nr 6 ,,Kazanów"

241

BO 05 Ogólnie dostepna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i

443

BO 06 Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu

104

BO 07 Rekreacyjny park kieszonkowy przy ul. Niewiadomskiego. Osiedle nr 12 ,,Łukasińskiego"

204

BO 08 Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104. Osiedle nr 12 ,,Łukasińskiego"

1167

BO 09 Siłownia na świeżym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie". Osiedle nr 18 ,,Ry

256

BO 10 Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w

61

BO 11 Rodzinny plac rekreacyjny "PRZEKOPANA". Osiedle nr 11 ,,Lwowskie"

176

BO 12 Remont ul. Grochowskiej. Osiedle nr 17 ,,Zielonka"

27

BO 13 Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Moderniz

154

BO 14 Oświetlenie ul. Żółkiewskiego. Osiedle nr 7 ,,Winna Góra"

29

BO 15 Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej. Osiedle nr 14 ,,Słowackiego"

254

BO 16 Remont chodnika u. Brzóski. Osiedle nr 5 ,,Salezjańskie"

38

BO 17 Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem". Osiedle nr 20 ,,Za Wi

183

BO 18 Budowa chodnika na ul. Wyspiańskiego. Osiedle nr 7 ,,Winna Góra"

32

BO 19 Remont nawierzchni ul. Rzecznej. Osiedle nr 2 ,,Kmiecie"

79

BO 20 Rozbudowa infrastruktury na osiedlu "Bakończyce"; altana rekreacyjna oraz oświetlenie par

119

BO 21 Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze.Osiedle nr 7 ,,Winna Góra"

131

   

Razem ważnych

4046

Nieważnych - bez potwierdzenia (nie został otwarty link wysłany na konto e-mail)

265

Nieważnych - ponownie oddanych (zaliczono pierwszy głos)

75


KATEGORIA III - działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

Projekt

Ilość ważnych

BO 01 Augustiada - festyn Rodzinny

207

BO 02 Święto Osiedla Warneńczyka

429

BO 03 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka

117

BO 04 Kulig dla mieszkańców Przemyśla

101

BO 05 Święto Osiedla Przemysława

480

BO 06 "Porozmawiajmy o Mieście!- spotkania sąsiedzkie na osiedlu Łukasińskiego"

123

BO 07 Święto Osiedla "Kmiecie"

303

BO 08 XI Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną

729

BO 09 Plan Parku Zamkowego im. Mariana Strońskiego w Przemyślu

133

BO 10 Piknik "RYCERSKIE 2022"

451

BO 11 Upamiętnienie 612 rocznicy bitwy pod Grunwaldem na Placu Konstytucji

296

BO 12 Święto osiedla "Słowackiego"

390

BO 13 Święto Kazanowa

187

BO 14 Jubileusz 25-lecia Amatorskiej Ligi Basketu

131

BO 15 Parafialny Piknik Rodzinny

105

BO 16 Przemyska muzyczna scena letnia

214

BO 17 I letnia edycja Turnieju Przemyskich Młodzików

76

BO 18 I Edycja Turnieju Przemyskich Żaków

5

BO 19 VII Integracyjna Olimpiada Sportowa

350

BO 20 Wyposażenie w stroje meczowe oraz kurtki sportowe dzieci w wieku 9 lat

128

BO 21 Slalom gigant, combi race "Puchar Przemyskiego Niedźwiadka" w narciarstwie alpejskim

74

BO 22 Sprzęt treningowy

121

BO 23 Czy znasz to miejsce ?

221

BO 24 Dzień kultury Węgierskiej

39

BO 25 III Edycja Turnieju Przemyskich Skrzatów

7

BO 26 Święto ulicy Juliusza Słowackiego

30

BO 27 I Edycja Turnieju Przemyskich Trampkarzy 2021

8

   

Razem ważnych

5455

Nieważnych - bez potwierdzenia (nie został otwarty link wysłany na konto e-mail)

286

Nieważnych - ponownie oddanych (zaliczono pierwszy głos)

86


Tym samym związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi – Budżet Obywatelski, Gmina Miejska Przemyśl w roku 2022 zrealizuje następujące zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla:

Kategoria I - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej

1.

Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta; modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
w Przemyślu

Tomasz Dziumak

Zadanie obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego oraz ul. Rejtana, utworzenie siłowni zewnętrznej i montaż małej architektury. Projekt ma na celu propagowanie sportu i rekreacji w środowisku lokalnym poprzez zachęcanie dzieci, młodzieży i mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz możliwości zorganizowania spotkań i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.

 

 

 

442 100,00 zł

2.

Renowacja kompleksu treningowo-rekreacyjnego

Tomasz Jaroch

Projekt zakłada kompleksową renowację stadionu sportowego przy ul. Sanockiej 8 w Przemyślu. W ramach zadania zostanie wykonany: montaż oświetlenia, utworzenie systemu nawodnienia, kompleksowa renowacja murawy boiska, zakup kontenera na przechowywanie sprzęt, utworzenie mobilnego mini boiska, wymiana ogrodzenia.

450 000,00 zł

RAZEM

892 100,00 zł

Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej

1.

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104.                  Osiedle nr 12 ,,Łukasińskiego"

Anna Sienkiewicz

Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających ze zlokalizowanego w tym miejscu placu zabaw. projekt przyczyni się w znaczny sposób na rozwój istniejącej w tym miejscu infrastruktury (boisko sportowe, orlik).

90 200,00 zł

2.

Ogólnie dostępna siłownia na wolnym powietrzu "Osiedle Przemysława" wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą.                        Osiedle nr 13 ,,Przemysława"

Andrzej Wojtyna

Zadanie zakłada zamontowanie siłowni na wolnym powietrzu oraz infrastrukturę w postaci ogrodzenia, krzewów ozdobnych. Projekt ma na celu utrzymanie sprawności fizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przyczyni się do pogłębienia i zaciskania relacji międzyludzkich.

56 400,00 zł

3.

Siłownia na świezym powietrzu i strefa zabaw dla dzieci - "Rycerskie".      Osiedle nr 18 ,,Rycerskie"

Jerzy Giec

Celem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia i integracji społecznej poprzez zapewnienie dzieciom i dorosłym  atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu.

60784,14 zł

4.

Budowa oświetlenia ulicy Fabrycznej.                             Osiedle nr 14 ,,Słowackiego"

Jolanta Walczak

Realizacja projektu poprawi komfort korzystania z ulic oraz bezpieczeństwo mieszkańców osiedla.

34942,96 zł

5.

By na Kazanowie żyło się lepiej - na co dzień i od Święta !.                                   Osiedle nr 6 ,,Kazanów"

Zdzisław Wierzbiński

Celem projektu jest modernizacja infrastruktury osiedla Kazanów, poprawienie jakości życia mieszkańców poprzez budowę parkingu oraz ciągu pieszego przy ul. Opalińskiego i budowa zadaszonej sceny z której będą korzystać mieszkańcy.

108 800,00 zł

6.

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe na Osiedlu "Salezjańskim".     Osiedle nr 5 ,,Salezjańskie"

Maciej Kamiński

Zadanie ma na celu umożliwienie korzystania z placu zabaw i siłowni na powietrzu przez dzieci jak i osoby starsze.

50 000,00 zł

7.

Rozbudowa rekreacyjnego obszaru placu zabaw na osiedlu "Za Wiarem".                         Osiedle nr 20 ,,Za Wiarem"

Jakub Przerwa

Projekt dotyczy zagospodarowania części terenu rekreacyjnego - plac zabaw przy Osiedlu. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z placu zabaw. Projekt zakłada montaż dodatkowych atrakcji dla dzieci i młodzieży.

35 000,00 zł

8.

Rodzinny plac rekreacyjny "PRZEKOPANA".                Osiedle nr 11 ,,Lwowskie"

Marcin Maciołek

Projekt ma na celu stworzenie miejsca do wypoczynku, rozrywki dla dzieci oraz całych rodzin.

49 800,00 zł

9.

Wymiana opraw oświetleniowych na LED między mostem kolejowym, a mostem R. Siwca. Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 Stycznia (most kolejowy).
 Osiedle nr 9 ,,Krasińskiego"

Alicja Pilichowska

Zadanie będzie miało pozytywny wpływ na lokalną społeczność. Wymiana opraw oświetleniowych na LED wpływa na lepsze oświetlenie trasy, ekologię środowiska, oszczędności dla miasta w opłatach. Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników chodnika i ścieżki rowerowej.

67 730,00 zł

10.

Rewitalizacja punktu widokowego na Winnej Górze.                                     Osiedle nr 7                    ,,Winna Góra"

Magdalena Jakobsche

Zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa. Projekt zawierać będzie na zamontowaniu na punkcie widokowym nowych ławek, tablicy z panoramą miasta, wymianie planszy z planem miasta. Zaplanowane jest także zamontowanie kamer monitoringu obejmującej zasięgiem punkt widokowy oraz pętle autobusową, na której parkują pojazdy osoby odwiedzające.

37 200,00 zł

11.

Remont chodników, nawierzchni ulic oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Osiedlu Warneńczyka                       Osiedle nr 3                          ,,Warneńczyka"

Bartłomiej Barczak

Remont chodników oraz nawierzchni wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych jest pilną potrzebą.

52 000,00 zł

12.

Remont nawierzchni ul. Rzecznej.                             Osiedle nr 2 ,,Kmiecie"

Marcin Kowalski

Zadanie zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rzecznej. Projekt ma na celu poprawę jakości ulicy.

87 690,00 zł

13.

Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemyślu - etap III.        
Osiedle nr 4 ,,Lipowica"

Piotr Krzeszowski

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnicy Lipowica oraz wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym.

35 000,01 zł

14.

Plac zabaw "Wilcze"            Osiedle nr 15 ,,Konopnickiej"

Wioletta Ochalska

Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej oraz integracji społecznej w szczególności wśród dzieci poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

32 609,00 zł

15.

Remont chodnika u. Brzóski.                               Osiedle nr 5 ,,Salezjańskie"

Halina Kasyan

Projekt zakłada remont chodnika na ul. Brzóski, odcinek do wyremontowania zależny jest od środków finansowych

28 600,00 zł

16.

Remont ul. Grochowskiej.                        Osiedle nr 17 ,,Zielonka"

Stefan Bodnar

Remont pobocza pozwoli na zabezpieczeniu drogi przed dalszą erozją i dewastacją, zwiększy bezpieczeństwo pieszym i zmotoryzowanym.

35 000,00 zł

RAZEM

771 556,11 zł

Kategoria III -  działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym

1.

XI Podkarpacki Turniej Bocce dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną

Tomasz Bandrowicz

Projekt zakłada zorganizowanie zawodów boccodromu na terenie Przemyśla w których udział wezmą zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na podniesienie świadomości lokalnej
w zakresie sportu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

5 000,00 zł

2.

Święto Osiedla Przemysława

Janusz Zapotocki

Projekt ma na celu organizację święta osiedla. Zadanie to zagospodaruje czas wolny mieszkańców oraz zapewni wiele pozytywnych wrażeń. Projekt umożliwi mieszkańcom wymianę poglądów, podzielenie się swoimi pomysłami i przyczyni się do ulepszenia stosunków.

5 000,00 zł

3.

Piknik ,,RYCERSKIE 2022"

Jerzy Giec

Zadanie zawiera organizację konkursów o tematyce ekologicznej oraz z przepisów ruchu drogowego, które mają nie tylko bawić, ale i edukować.

5 000,00 zł

4.

Święto Osiedla Warneńczyka

Bartłomiej Barczak

Projekt ma na celu organizację imprezy osiedlowej w której przewidziane są gry i zabawy dla dzieci oraz rozgrywki sportowe, wspólne grillowanie. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla.

5 000,00 zł

5.

Święto osiedla ,,Słowackiego"

Paweł Komarnicki

Projekt ma na celu zorganizowanie pikniku rodzinnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą zagospodarować czas wolny oraz poprawę i ulepszenie stosunków sąsiedzkich.

5 000,00 zł

6.

VII Integracyjna Olimpiada Sportowa

Piotr Pająk

Projekt zakłada zorganizowanie szerokiej oferty imprez sportowych o charakterze integracyjnym. Celem projektu jest reintegracja społeczna i integracja  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z lokalnym środowiskiem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

5 000,00 zł

7.

Święto Osiedla ,,Kmiecie"

Marcin Kowalski

Zadanie realizowane byłoby w postaci imprezy plenerowej w okresie letnim. Wydarzenie ma na celu integrację społeczną, promocję zdrowego trybu życia oraz sportu i profilaktykę uzależnień. Uczestnicy mogą liczyć na liczne atrakcje typu: dmuchańce, pokaz służb mundurowych, rozgrywki sportowe, konkursy z nagrodami.

5 000,00 zł

8.

Upamiętnienie 612 rocznicy bitwy pod Grunwaldem na Placu Konstytucji

Jakub Przerwa

Celem projektu jest ustawienie dwóch masztów flagowych oraz modernizację klombu polegającą ma wymianie dotychczasowego ukwiecenia. Dodatkowo stworzona zostałaby tablica  informacyjna w tematyce Bitwy pod Grunwaldem. Zadanie to pozwoliłby na godne upamiętnienie ważnej i historycznej daty, podkreślony zostanie charakter patriotyczny. Projekt przyczyni się do spopularyzowania wśród mieszkańców Przemyśla oraz turystów roli rycerstwa.

5 000,00 zł

9.

Czy znasz to miejsce ?

Magdalena Jakobsche

Projekt ma na celu zorganizowanie cyklu spotkań i warsztatów dla mieszkańców osiedla z przewodnikami turystycznymi, osobami pasjonującymi się historią Przemyśla oraz wyjść do muzeum. Realizacja wpłynie na pozytywnie na propagowanie wiedzy o historii Winnej Góry i budowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców.

5 000,00 zł

10.

Przemyska muzyczna scena letnia

Anna Sienkiewicz

Projekt ma na celu organizację cyklu koncertów w sezonie letnim na Przemyskiej Starówce. Występy uatrakcyjnią turystom pobyt i zwiedzanie Miasta. W każdym miesiącu odbędzie się około 5 koncertów.

5 000,00 zł

11.

Augustiada - festyn Rodzinny

Krzysztof Tkaczyk

Projekt zakłada zorganizowanie festynu rodzinnego w naszym mieście. Wydarzenie ma na celu zagospodarowanie czasu i zapewnienie pozytywnych wrażeń dla mieszkańców. Impreza skierowana jest dla wszystkich mieszkańców Przemyśla.

5 000,00 zł

12.

Święto Kazanowa

Małgorzata Sztolf

Projekt ma na celu zorganizowanie pikniku, który zakłada wspólną zabawę, wartościowe rozmowy oraz sportową rywalizację. Przewidywane atrakcje to : występy zespołów muzycznych, dmuchańce, dancing, zabawy z animatorem.

5 000,00 zł

13.

Plan Parku Zamkowego im. Mariana Strońskiego w Przemyślu

Zbigniew Rużycki

Projekt ma za zadanie umożliwić skorzystanie ze wszystkich atrakcji parku oraz plan parku zawierałby zaznaczone wejścia do parku, ścieżki parkowe.

3 000,00 zł

RAZEM

63 000,00 zł

informację przygotował: Maciej Wolański Biuro Prezydenta Miasta

 

Przewodniczący Komisji
ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2022

Janusz Zapotocki

 

Protokół z dnia 20 października 2021 roku Komisji ds Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2022 z ogłoszenia wyników głosowania mieszkańców:

PDFProtokół z dnia 20 października 2021 r. Komisji ds BO z ogłoszenia wyników głosowania mieszkańców.pdf (2,26MB)