-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej, który skierowany jest do twórców nieprofesjonalnych z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i bieszczadzkiego.

Może w nim wziąć udział każdy kto ukończył 20 lat, nie posiada wykształcenia plastycznego, nie jest członkiem związków artystycznych i stowarzyszeń profesjonalnych.

Jego celem jest propagowanie  amatorskiej twórczości plastycznej, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych, wspomaganie twórców w realizacji ich życiowych pasji i umożliwienie im prezentacji swoich dzieł. Przegląd służy integracji, wymianie doświadczeń i form pracy twórczej.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie maksymalnie 3 prac, powstałych w przeciągu dwóch ostatnich lat. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w wyborze tematu.

Uczestnicy składają prace tylko w jednej dziedzinie artystycznej: malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa lub rzeźba.

Na prace czekamy w Centrum Kulturalnym w Przemyślu w dniach 28 – 30 października 2021 r.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony Centrum Kulturalnego: https://ck.przemysl.pl/ck/regionalny-przeglad-plastyki-nieprofesjonalnej,3110.html

Plakat przeglądu - tło stanowi szary, pomięty papier i paleta malarska. Treść Organizator
CENTRUM KULTURALNE
w Przemyślu
Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego
СК
PRZEMYŚL
XIV REGIONALNY
PRZEGLAD
PLASTYKI
NIEPROFESJONALNEJ
PRZEMYŚL 2021

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 08-10-2021 13:37
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 08-10-2021 13:37